Vesi

Vesi 

Kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Ihmisten vedenkäyttö on kuitenkin lisääntynyt viime vuosikymmenien aikana, ja maailman vesivarat uhkaavat ehtyä.

Vastuullinen vedenkäyttö on tärkeä osa liiketoimintaamme. Voimme jatkaa toimintaamme vain, jos asiakkaillamme, työntekijöillämme, alihankkijoillamme ja tuotantolaitoksillamme on saatavilla puhdasta vettä.

Jokaisella on oikeus puhtaaseen veteen. Maailman Terveysjärjestö WHO:n mukaan jokaisella tulisi olla päivittäin saatavilla 50-100 litraa puhdasta ja turvallista vettä. Tuemme tätä näkemystä täysin.

Elintarvikkeiden valmistamiseen tarvitaan vettä

Tarvitsemme puhdasta vettä elintarvikkeiden valmistamiseen. Käytämme vettä esimerkiksi, kun käsittelemme raaka-aineita, puhdistamme ja viilennämme laitteita, huolehdimme hygieniasta ja pullotamme juomavettä.

Maailmassa 700 miljoonan ihmisen arvioidaan kärsivän vesipulasta. Sen vuoksi käytämme vettä mahdollisimman vähän ja kierrätämme sitä. Olemme esimerkiksi kehittäneet maidonjalostukseen keskittyvän tehtaan, joka pystyy toimimaan täysin ilman pohjavettä. Ensimmäinen tällainen tehdas avattiin Meksikossa vuonna 2014, ja vastaavia ”nollavesitehtaita” on suunnitteilla myös muualle.

Vesivarojen suojelu vaatii yhteistyötä

Mielestämme kaikkien on käytettävä vettä vastuullisesti. Veden riittävyyden turvaaminen vaatii yhteistyötä päättäjien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen välillä.

Kannustamme myös yhteistyökumppaneitamme käyttämään vettä vastuullisesti. Maatalouteen kuluu noin 70 prosenttia maailman vesivaroista. Siksi autamme erityisesti maanviljelijöitä käyttämään vettä säästeliäästi. Koulutamme viljelijöitä käyttämään tehokkaita kastelumenetelmiä ja tarjoamme paremmin kuivuutta kestäviä kaakao- ja kahvipuun taimia.

Olemme aktiivinen toimija monissa, tärkeissä veden säästämiseen keskittyvissä projekteissa. Näitä ovat esimerkiksi Alliance for Water Stewardship, YK:n Global Contact CEO Water Mandate, 2030 Water Resource Group ja Stockholm International Water Institute. Nestlé on myös palkittu arvostetulla Stockholm Industry Water Awardilla.

Vedenkäyttömme on aina linjassa paikallisten säädösten, asetusten ja lakien kanssa. Nestléltä kysytään usein veteen, veden pullottamiseen ja vedenkäyttöön liittyvistä kysymyksistä. Lue näistä aiheista suomeksi täältä  ja laajemmin kansainvälisiltä sivuiltamme täältä.

Tavoitteemme vedenkäytössä

  • Parantaa veden käytön tehokkuutta kaikissa yrityksemme toiminnoissa.
  • Kannustaa yrityksiä ja päättäjiä kehittämään tehokkaita toimintatapoja vesivarojen säästämiseksi.
  • Hyödyntää tuotantoketjussamme käyttämä vesi mahdollisimman tehokkaasti.
  • Tehdä töitä yhdessä yhteiskumppaniemme kanssa, jotta vettä käytettäisiin vastuullisesti erityisesti maataloudessa.
  • Levittää tietoisuutta vesivarojen vastuullisesta käytöstä ja niiden suojelusta.

Toimenpiteitä

  • Vuoteen 2020 mennessä aiomme vähentää pohjaveden käyttöä 35 prosenttia tuotetonnia kohti vuoteen 2010 verrattuna. Kymmenen vuoden aikana vuoteen 2015 mennessä olemme vähentäneet jo 41 prosenttia veden käyttöä tuotetonnia kohti.
  • Investoimme vuosittain suuria summia vesivarojen suojeluun, veden tehokkaampaan hyödyntämiseen, tuotantolaitosten teknologiaan ja vedenlaadun parantamiseen liittyviin hankkeisiin.
  • Maatalouteen kuluu noin 70 prosenttia maailman vesivaroista. Siksi teemme suoraan yhteistyötä 760 000 viljelijän kanssa ja tarjoamme heille teknistä tukea ja opastamme käyttämään vettä paremmin.
  • Parannamme ihmisten puhtaan veden saatavuutta kuivuudesta ja köyhyydestä kärsivillä alueilla. Tähän mennessä olemme auttaneet 440 000 ihmistä saamaan mahdollisuuden käyttää puhdasta vettä Nestlén syrjäisillä alueilla toimivien tuotantolaitosten läheisyydessä.