Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tarkoituksemme ja arvomme

Nestlén tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja edistää terveellisempää tulevaisuutta. Haluamme olla mukana muuttamassa maailmaa paremmaksi ja terveellisemmäksi. Haluamme myös innostaa ihmisiä elämään terveempää elämää. Näin pystymme vaikuttamaan yhteiskuntaan ja varmistamme samalla yrityksemme pitkäaikaisen menestyksen.

Lue lisää aloitteistamme, sitoumuksistamme ja saavutuksistamme alta.