Sort by
Sort by

Hyvä, parempi, paras - kestävä ja uudistava viljely

Hyvä, parempi, paras -  tavallinen, kestävä, uudistava viljely

Uudistava viljely on prosessi, joka jatkuu ja jatkuu, eikä ei tule koskaan valmiiksi. Se on kuin juoksukilpailu, jossa jatkuvasti siirtyvän maalin eli tavoitteiden perässä tullaan pienin askelin, koska matka on pitkä. Keppinä on maaperän köyhtyminen ja satojen menetykset  - silloin kun sääolosuhteet ovat haastavia. Porkkanana on maaperän kunnon parantuminen ja luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen.

Uudistavassa viljelyssä voidaan maaperä muuttaa parhaimmillaan hiilinieluksi sen sijaan, että hiilidioksidia vapautuu ilmakehään. 
Uudistava viljely on kokonaisvaltainen ajattelutavan muutos, jossa yksittäisiä toimia on vaikea erottaa toisistaan. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Meidän tulee pohtia esimerkiksi milloin joku haitallisena pidetty pellon rikkakasvi voisikin olla hyötykasvi – voisiko joku kasvia suojeleva hyönteinen siinä viihtyä tai voisiko rikkakasvin syvälle ulottuvat juuret muokata maaperää uudistavaan suuntaan? 

Uudistavaan viljelyyn ei ole tarkkoja menetelmiä, ja standardia ja sertifiointejakin vasta kehitetään. Olennaista eivät olekaan menetelmät, vaan se, että keinot, olivat ne mitä tahansa, parantavat maaperän kasvukuntoa kannattavasti. Sen sijaan, että onnistumista mitattaisiin käytettyjen menetelmien mukaan, itse tulokset ratkaisevat. Keskeinen kysymys uudistavassa viljelyssä on miten asioita tehdään. 

Jokainen tila on  ainutlaatuinen niin maaperän, mikroilmaston kuin monimuotoisuuden osalta, joten jokaiselle tilalle tulee etsiä juuri sillä tilalla toimivat menetelmät. 

-    Tämä vaatii viljelijöiltä paneutumista ja kiinnostusta.  Viljelijöiden on jaettava oppeja ja  opittava toinen toisiltaan, tehtävä kokeiluja ja jaettava vaikka koneitakin. Avainsana on avoimuus - viljelijöiden ja koko alan keskinäinen yhteistyö on iso mahdollisuus ja oikeastaan välttämättömyys hiilipäästöjen vähentämiseksi raaka-aineiden tuotannosta, kannustaa Juuso Joona, uudistavan viljelyn kouluttaja.

Ilmastonmuutos haastaa koko elintarvikealaa – tällä menolla raaka-aineiden saanti on tulevaisuudessa vaakalaudalla. Kyse ei ole vaan liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta, vaan koko ruoantuotannon jatkuvuudesta. Maaperän on voitava hyvin ja oltava tuottava, jos haluamme ruokkia ihmisiä tulevaisuudessakin. Selvää on, että maanviljelykäytäntöjen on uudistuttava,


sanoo Nestlén pohjoismainen vastuullisuuspäällikkö Ulla Luhtasela.

Nestlé on lähtenyt yhtenä suunnannäyttäjänä edistämään uudistavan viljelyn käytäntöjen käyttöön ottoa ympäri maailman. Suomen Nestlé on todellinen edelläkävijä uudistavan viljelyn jalkauttamisessa, sillä Euroopan alueella on vain kourallinen uudistavan viljelyn kokeiluja.

Suomen Nestlé hankkii Piltti-lastenruokiinsa ja Puljonki-kastikkeisiinsa raaka-aineita suomalaisilta viljelijöiltä ja tuotteet myös valmistetaan Suomessa. Nestlén perunan-, sipulin- ja porkkanan sopimusviljelijät ovat nähneet murroskauden alkaneen elintarviketuotannossa, ja ovat lähteneet kouluttautumaan uudistavan viljelyn käytäntöihin. Yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin kanssa järjestettävä uudistavan viljelyn koulutus koostuu etäkoulutuksista, lähikoulutuksista, neuvonnasta, tilavierailusta ja jatkuvasta henkilökohtaisesta tuesta, jotta viljelijät voivat omaksua heidän tiloilleen sopivia uudistavan viljelyn käytäntöjä.