Ura Nestléllä

Ura Nestléllä

Me Nestléllä tiedämme, että erotumme eduksemme työntekijöidemme ansiosta ja että juuri työntekijämme tuovat meille menestystä vuosi toisensa jälkeen. Saavutamme tavoitteemme yrityksenä vain siksi, että jokainen työntekijä saavuttaa omat tavoitteensa. Tämän vuoksi olemme luoneet tehokkaan suorituskeskeisen kulttuurin, jossa korostetaan monimuotoisuutta, innovaatiota ja kasvua. Tämän ansiosta työntekijämme voivat kehittyä, jolloin Nestlé kokonaisuudessaan kehittyy.

Nestlén työntekijänä tulet huomaamaan, että sinulle tarjotaan mahdollisuutta vaikuttaa asioihin laajasti ja omaksua itsenäinen työote. Sen lisäksi, että voit edetä urallasi eteenpäin, voit siis myös laajentaa ja syventää olemassa olevaa osaamistasi työtehtävissäsi.

Kolme päätekijää muokkaavat urakehitystäsi Nestléllä:

  • Ydintekijät. Nämä ovat välttämättömiä ominaisuuksia, joita tarvitset pystyäksesi saamaan irti Nestlén tarjoamista mahdollisuuksista niin paljon kuin mahdollista. Näihin tekijöihin kuuluvat suorituskykysi, tehtäviäsi, liiketoimintaa ja itseäsi koskevat taidot ja osaaminen sekä ratkaisevan tärkeä kokemuksesi ja joissain tehtävissä myös johtajuustaitosi.
  • Vauhdittavat tekijät. Tällä nimellä kutsumme ominaisuuksia, jotka ratkaisevat, miten pitkälle ja miten nopeasti voit edetä ja kehittyä. Näihin tekijöihin kuuluvat halusi liikkua maantieteellisesti toimenkuvan sijainnin mukaan, joustavuutesi siirtyessäsi tehtävästä ja tuoteryhmästä toiseen, verkostoitumistaitosi ja se, miten avoin olet uusille kokemuksille.
  • Mahdollisuudet. Nämä tekijät riippuvat enemmän yrityksessä vallitsevista olosuhteista ja harjoitettavasta toiminnasta. Tilaisuuksia saattaa syntyä uusien roolien, uusien toimenkuvien ja uusien ulkomaan työkomennusten myötä.

Lahjakkuuksien arviointi ja seuraajasuunnittelu

Seuraajasuunnittelu (Succession Planning) on tapamme suunnitella henkilöstön urakehitystä ja täyttää keskitason ja ylemmän tason toimenkuvat. Suunnittelemme tämän prosessin erittäin järjestelmällisesti, eikä mitään jätetä sattuman varaan. Seuraajasuunnitelmat kattavat kaikki Nestlén keskeiset toimenkuvat ja luettelon mahdollisista ennakoiduista toimenkuvissa seuraajista. Tiedämme, miten hyvin nimetyt seuraajat suoriutuvat tehtävistään ja miten lähellä urakehityksensä seuraavaa roolia he ovat.

On tärkeää, että seuraajasuunnitelmamme luodaan useista lähteistä saatavien tietojen perusteella ja, että saamme kokonaisvaltaisen kuvan yksilön kehityksestä. Suunnittelussa otamme huomioon työntekijöidemme urahistorian, lahjakkuusarviot ja heidän tehtävistään suoriutumisen ja muuta asiaankuuluvaa kehittymiseen liittyvää tietoa.

Potentiaalisi esiintuominen

Uskomme, että laadukkaiden kehityssuunnitelmien suunnittelun kannalta on ratkaisevan tärkeää noudattaa 70/20/10-mallia. Mallin mukaan kokemukseen perustuvalla toiminnalla on suurin vaikutus ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Ihmissuhteisiin perustuvat lähestymistavat, kuten palaute ja valmennus, muodostavat 20 % kehityksestä, ja muodollisella koulutuksella on vähiten vaikutusta siihen, miten kokonaisvaltaisesti ja nopeasti ihmiset kehittyvät. Tätä silmällä pitäen sovellamme siis oppimiseen erilaisia lähestymistapoja, joiden avulla pääset käyttämään kykyjäsi ja ominaisuuksiasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Mentorointi (Corporate Mentoring) –ohjelmamme avulla pystyt vauhdittamaan kehitystäsi ihmissuhteisiin perustuvalla tukemisella, ammattitaidon, oivallusten ja kirjoittamattomien sääntöjen jakamisella sekä nykyisen roolin ulkopuolelle jääviin asioihin perehtymällä.

Sveitsissä sijaitseva kansainvälinen koulutuskeskuksemme tarjoaa erilaisia ohjelmia ja kursseja osaamisen ja ideoiden jakamiseen muista maista lähtöisin olevien työtovereiden kanssa.

Kansainvälisen työkokemuksen hankkiminen on aina loistava tilaisuus syventää kokemustasi ja kehittää johtajuutta. Meillä on yli 2 000 ulkomailla asuvaa työntekijää noin 96 maassa. Olemme lanseeranneet yhdessä muiden kansainvälisten yhtiöiden kanssa erityisen verkoston, jossa työntekijöiden puolisoita autetaan paikallisessa työnhaussa ja ammatillisessa integroitumisessa uudessa maassa.