Sort by
Sort by

Kahviyhteisöjen auttaminen

regeneration farmer

Joillekin ihmisille kahvi on joka-aamuisen juoman sijaan koko elämä. Siksi on tärkeää, että tuemme niitä ihmisiä, joiden ansiosta saamme päivittäiset kuppimme. Teemme tiivistä yhteistyötä yli 200 000 kahvinviljelijän kanssa maailmanlaajuisten kahvin vastuullisuusohjelmiemme kautta. Nescafé Plan ja Nespresso AAA Sustainable Quality -ohjelmamme eivät ainoastaan ​​auta näitä viljelijöitä menestymään, vaan ovat myös osa uudistamismatkaamme. 

Uskomme, että ihmisten ja luonnon on toimittava sopusoinnussa. Siksi käytämme yli 600 agronomin asiantuntemusta ympäri maailmaa tukemaan kahvinviljelijöitä tuottavampien ja kestävämpien satojen aikaansaamiseksi. 

Vuodesta 2010 lähtien olemme mahdollistaneet yli 900 000 viljelijäkoulutusta hyviin maatalouskäytännöihin niille viljelijöille, joiden kanssa työskentelemme. Saamansa tiedon avulla he voivat parantaa tilojensa tehokkuutta ja satojen laatua, ja monipuolistaa satoaan. Tämä auttaa vähentämään taloudellista riskiä ja samalla parantamaan biologista monimuotoisuutta sekä vähentämään viljelyn ympäristöjalanjälkeä esimerkiksi käyttämällä tehokkaampia kastelumenetelmiä. 

Sukupuoltenvälisen tasa-arvon edistäminen 

Monet maanviljelijöistä, joiden kanssa työskentelemme, ovat naisia. Olemme keskittyneet erityisesti naisten aseman parantamiseen muun muassa varmistamalla, että he saavat viljelymaata, lainoja ja tietoa. 

Olemme sitoutuneet kouluttamaan maatalouskumppaneitamme ja agronomejamme auttamaan naisia kehittämään kahviteollisuutta monipuolisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Olemme tavoittaneet 15 000 naista Itä-Afrikassa viimeisen kahdeksan vuoden aikana tukien heitä hyvissä maatalouskäytännöissä, talouslukutaidossa ja johtajuudessa. Olemme jakaneet tietoa parempiin käytäntöihin taimien ja rikkaruohojen karsimisesta, silppuamisessa ja sadonkorjuussa sekä viljelyn kaupallistamisessa.  

Näillä uusilla taidoillaan naiset ovat voineet parantaa tulotasoaan. Suurempi taloudellinen riippumattomuus ei ainoastaan ​​anna naisille turvaa, vaan se auttaa myös näyttämään tytöille ja naisille tietä tulevaisuuteen. 

coffee farmers training

 

Viljelijöiden seuraava sukupolvi 

Nykyisten viljelijöidemme tukemisen lisäksi suhtaudumme intohimoisesti tuleviin sukupolviin. Olemme sitoutuneet vuoteen 2030 mennessä auttamaan kymmentä miljoonaa nuorta ympäri maailmaa hyödyntämään taloudellisia mahdollisuuksia. Osana tätä sitoumusta perustimme Nescafé Youthin ja käynnistimme Coffee Quality Competence Centerin yhteistyössä Hondurasin paikallishallinnon kanssa. 

Aloitteemme antaa nuorille mahdollisuuden oppia lisää kahvintuotannosta, hyvistä maatalouskäytännöistä ja kahvin laadusta. He voivat hankkia myös digitaalisia taitoja, liiketoimintaosaamista ja kasvattaa itseluottamustaan. Nämä opit voivat johtaa parempiin työmahdollisuuksiin tai oman yrityksen perustamiseen. Aloitteemme kautta sitoudumme kouluttamaan jopa 25 000 nuorta Hondurasissa vuoteen 2025 mennessä, ja laajennamme nuorisokoulutuksiamme Meksikossa, Kolumbiassa ja Brasiliassa. 

Kaikki nämä toimet tukevat meitä uudistamismatkallamme. Haluamme tukea nuorten luovuutta ja innovatiivisuutta. Annamme heille työkaluja, joiden avulla he voivat rakentaa kestävämpiä kahvinviljelymalleja, tehostaa kahvin tuotantoa ja edistää kahviyhteisöjen seuraavan sukupolven johtajia. 

regeneration farmers next generation