Sort by
Sort by

Nestlé jatkaa parempien pakkausratkaisujen ja parannetun jätehuoltoinfrastruktuurin tavoittelua

Packaging
Uutiset

Nestlén visio on, että mikään sen pakkausmateriaali ei päädy kaatopaikoille tai luontoon. Yritys parantaa pakkaustensa kierrätettävyyttä ja tukee parempaa jätehuoltoa.

 

"Edistymme kokonaispakkausmäärän vähentämisessä, pakkausten kierrätettävyyden parantamisessa sekä uusiutuvien tai kierrätettyjen materiaalien käytössä pakkaamisessa", sanoo Antonia Wanner, Nestlén ESG-strategian johtaja. Pakkaustemme suunnittelu ja materiaalit ovat tekijöitä, joihin voimme suoraan vaikuttaa. Mutta menemme tätä pidemmälle ja autamme jätehuolto-infrastruktuurin rakentamisessa, tuemme harmonisoitua sääntelyä ja parannamme jätealan työntekijöiden ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti."

 

Vuoden 2023 lopussa 83,5% Nestlén kaikista muovipakkauksista oli suunniteltu kierrätettäviksi. Pohjoismaissa Nestlé on esimerkiksi korvannut Smarties - makeisten pakkaukset kierrätettävillä paperipakkauksilla. Pakkauskehitystyötä tehdään jatkuvasti.

 

Jotta kierrätettävät pakkausmateriaalit todella kierrätettäisiin, tarvitaan jätehuolto-infrastruktuurin laajentamista. Siksi Nestlé tekee yhteistyötä paikallisten ja kansallisten hallitusten, teollisuusliittojen, yhteisöjen ja kuluttajien kanssa kehittääkseen ja parantaakseen kierrätysinfrastruktuuria toimintamaissaan. Se tukee YK:n tavoitteita, sekä hyvin suunniteltuja ja tehokkaita pakkausten tuottajavastuuta ja panttijärjestelmiä koskevia säännöksiä.

 

Nestlé on tehnyt yhteistyötä 220 eri aloitteen kanssa kehittääkseen toimivia jätekeräys-, lajittelu- ja kierrätysjärjestelmiä Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja latinalaisessa Amerikassa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa Nestlé ilmoitti 7 miljoonan punnan investoinnista uuteen kierrätyslaitokseen, joka käsittelee joustomuovia. Se avataan Durhamsissa myöhemmin tänä vuonna.

 

Belgiassa 1. tammikuuta 2023 alkaen kaikki juomakapselit, olivat ne sitten alumiinia tai muovia, voidaan kerätä uuteen siniseen kierrätyspussiin. Tämä uusi kierrätysratkaisu on Nespresson, Nestlén, JDE Peet'sin ja FostPlussin yhteistyön tulosta. Suomessa alumiiniset Nespresso- kahvikapselit voi toimittaa metallikeräykseen Rinki-pisteeseen.

 

Brasiliassa Nestlé on tehnyt yhteistyötä Recicleiros Cidades -projektin kanssa. Tämä aloite tarjoaa työkoulutusta, edistää kuluttajien kierrätyskasvatusta ja toteuttaa jätekeräysinfrastruktuuria 11 Brasilian osavaltiossa. Nestlén tukemat jätekeräyskumppanuushankkeet Brasiliassa tukevat tällä hetkellä yli 8000 kierrätysalan ammattilaista.

 

Nestlé käyttää myös kierrätettyjä ja uusiutuvia materiaaleja pakkauksissaan, ja vuoden 2023 lopussa 41,5% sen kokonaispakkauksista oli valmistettu kierrätetystä tai uusiutuvasta materiaalista. Yhtiö käyttää 50% kierrätettyä polyeteeniä (rPE) kutistekalvossa, jota käytetään sen Euroopan tehtailla, ja pyrkii jatkuvasti lisäämään elintarvikekelpoisen kierrätetyn polypropeenin (rPP) ja rPE:n määrää useiden brändiensä pakkauksissa, mukaan lukien Nesquikin, KitKatin ja Purinan brändit.

Nestlé jatkaa työtään kehittääkseen pakkauksiensa kiertotaloutta suojellakseen ympäristöä.