Nestlé on ravitsemus- ja elintarviketutkimuksen johtava toimija

Good Food, Good LifeNestlé on ollut elintarvikealan edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Tekemämme työn taustalla on tieteellinen tutkimus.

Nestlé kehittää turvallisia, terveellisiä ja maistuvia tuotteita hyödyntäen uusinta teknologiaa ja tutkimustuloksia. Nestlé käyttää tutkimus- ja kehitystyöhön vuosittain yli miljardi euroa ja enemmän kuin mikään muu elintarvikealan yritys.

Ajatuksenamme on, että tämän päivän tietämys luo perustan tulevaisuuden innovaatioille. Siksi sijoitamme jatkuvasti hankkeisiin, jotka lisäävät tietämystämme ruokien ja juomien terveysvaikutuksista.

Tieteellinen tutkimus auttaa kehittämään terveellisempiä tuotteita

Nestlé tukee ihmisten terveyttä kehittämällä ravitsemuksellisesti parempia tuotteita. Vähennämme tuotteista jatkuvasti suolaa, sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa.

Haluamme, että kuluttajat pitävät tuotteita edelleen maukkaina. Sen vuoksi suolaa, sokeria ja kovaa rasvaa poistetaan tuotteista vähitellen, jotta kuluttajat saavat aikaa tottua terveellisempien tuotteiden makuun.

Ravintoaineiden puutos on vakava ongelma erityisesti köyhemmissä maissa. Pyrimme ehkäisemään ravintoaineiden puutosta lisäämällä tuotteisiin vitamiineja ja kivennäisaineita niillä alueilla, joissa puutostauteja esiintyy. Lisäksi kehitämme kasvitaimia, jotka tuottavat entistä ravinteikkaampaa satoa.

Kannustamme kuluttajia syömään terveellisesti kertomalla terveellisestä ruokavaliosta ja saantisuosituksista. Ohjaamme kuluttajia syömään oikeanlaisia annoskokoja tekemällä selkeitä pakkausmerkintöjä ja muuttamalla pakkauskokoja.

Haluamme kannustaa ihmisiä lisäämään täysjyväviljaa ja kasviksia ruokavalioonsa. Esimerkiksi murotuotteiden täysjyväpitoisuutta on kasvatettu jatkuvasti. Lisäksi MAGGI-ruoanvalmistustuotteet kannustavat valmistamaan terveellistä ruokaa kotona ja käyttämään monipuolisesti kasviksia ruoanlaitossa.

Nestlé Nutrition Institute

Nestlé on perustanut voittoa tavoittelemattoman Nestlé Nutrition Instituten (NNI), joka tuottaa ja jakaa tieteellisesti tutkittua tietoa ravitsemuksesta. Se on maailman suurin ravitsemustutkimuksen julkaisija. Nestlé Nutrition Institute pyrkii jakamaan uutta tietoa mahdollisimman kattavasti alan ammattilaisille. Sitä varten se järjestää myös kansainvälistä koulutusta ja seminaareja.

Nestlén työntekijöiden terveysohjelma

Nestlé Runners

Tavoitteemme on edistää ihmisten ravitsemusta, terveyttä ja hyvinvointia. Haluamme, että myös työntekijämme voivat hyvin ja kiinnittävät huomiota terveellisiin elintapoihin. Uskomme, että tasapainoinen ruokavalio ja liikunta vaikuttavat myönteisesti työntekijöittemme jaksamiseen arjessa ja työpaikalla.

Edistämme monin tavoin työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia. Kaikki Nestlén työntekijät saavat esimerkiksi ravitsemukseen liittyvää koulutusta. Tavoitteena on taata kaikille työntekijöille ympäri maailman kattava perustietämys ravitsemuksesta, jota jokainen voi hyödyntää omassa työssään ja kotona. Lisäksi järjestämme kaikkialla Pohjoismaissa vuosittain terveysviikon, jolloin tarjoamme työntekijöille uusia ideoita, kuinka edistää terveyttä ja hyvinvointia.