Sort results by
Sort results by

Parannamme elämänlaatua ja edistämme terveellisempää tulevaisuutta

Me Nestléllä vaikutamme miljardien ihmisten elämään: aina kumppanimaanviljelijöistämme ja yhteisöistä, joissa työskentelemme, tuotteitamme käyttäviin yksilöihin ja perheisiin. Vaikutamme myös luontoon, josta olemme kaikki riippuvaisia.

Toimintamme painopisteet

Nestléllä on kolme toiminnan painopistealuetta, jotka liittyvät tiiviisti olemassaolomme tarkoitukseen. Nämä painopistealueet ovat Yksilöt ja perheet, Yhteisöt ja Ympäristö. Olemme tehneet 42 julkista sitoumusta, joilla tuemme näitä kolmea painopistealuetta. Nestlé tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, ja kolme painopistealuettamme ovat linjassa näiden kanssa.

Työskentelyperiaatteemme

Nestlén liiketoiminnassa keskeistä on jaetun arvon luominen (CSV, Creating Shared Value). Se tarkoittaa, että haluamme tuottaa liiketoiminnallamme arvoa osakkeenomistajien lisäksi myös yhteiskunnalle. Voimme menestyä tulevaisuudessa ainoastaan toimimalla liiketoiminnassamme vastuullisesti. Toimintamme perustana on lakien ja omien liiketoimintaperiaatteidemme noudattaminen, jotka joskus ovat tiukempia kuin paikalliset lait. Liiketoimintamme tukee aina kestävää kehitystä.

Lue lisää alla olevista esimerkeistä: