Sort by
Sort by

Tavoittelemme sitä, että yli 95 % muovipakkauksistamme on suunniteltu kierrätettäväksi vuoteen 2025 mennessä. Kokonaisuudessaan tavoittelemme 100 % kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä pakkauksia. Vähennämme lisäksi neitsytmuovin käyttöä kolmanneksella vuoteen 2025 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteistyötä useiden eri toimijoiden välillä. 

Pyrimme vähentämään materiaalinkulutusta aina kun se on mahdollista. Tutkimme myös vaihtoehtoisia materiaaleja ja kehitämme pakkaussuunnittelua. Tällä hetkellä Pohjoismaissa meillä on koko konsernin tavoitteeseen nähden hyvä tilanne, sillä noin 95% Pohjoismaissa käytetyistä pakkausmateriaaleistamme voidaan lajitella ja kierrättää. Kierrätyksen kannalta haasteellisinta on korvata elintarvikeyrityksissä tyypillisesti käytettyä muovilaminaattimateriaalia, jota käytetään esimerkiksi kahvipakkauksissamme. On haastavaa löytää tähän tarkoitukseen sopiva korvaava materiaali, joka takaa tuotelaadun sekä tuoteturvallisuuden, ja joka voidaan lisäksi kierrättää. 

Olennaisessa asemassa ovat tämän lisäksi nykyinen kierrätysinfrastruktuuri ja kuluttajien lajittelutottumukset. Valitettavan usein muovipakkaukset jätetään kierrättämättä, ja ne joutuvat esimerkiksi energiajakeeksi. Tarkoituksenamme on muuttaa näitä käyttäytymismalleja, ja myös mahdollistaa entistä parempia kierrätysjärjestelmiä. Haluamme kertoa kuluttajille selkeämmin miten pakkauksemme tulisi lajitella ja kierrättää. Tämän vuoksi työskentelemme läheisessä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa -  myös Suomessa. Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja yhteistyössä erilaisten ​​kierrätysyritysten, ​​kuntien ja muiden organisaatioiden kanssa.