Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé julkaisi yhteiskuntavastuun tavoitteensa

Uutiset
Vevey,
Maaliskuu 13, 2013

Nestlé-konserni on julkaissut tulevaisuuteen suuntaavat yhteiskuntavastuun sitoumuksensa, jotka yhtiö pyrkii täyttämään viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Raportin verkkoversio on nyt julkaistu konsernin nettisivuilla.

Tuoreessa yhteiskuntavastuuraportissa Nestlé on asettanut 30 tavoitetta, jotka liittyvät ravitsemukseen, vedenkäyttöön, maatalouden kehittämiseen, kestävään kehitykseen ja lakien noudattamiseen. Tavoitteet ovat esimerkki Nestlén pyrkimyksestä hakea ratkaisuja maailman ruoka- ja vesipulaan sekä aliravitsemuksen aiheuttamiin ongelmiin, kuten välttämättömien ravintoaineiden puutteeseen.

Päätavoitteet, joihin Nestlé tähtää vuoteen 2020 mennessä tai aikaisemmin ovat mm.

  • Varmistaa, että kaikkien päätuotteiden pakkausmerkinnöissä on vuoteen 2016 mennessä GDA-merkinnät (tietoa päivittäisestä energiansaannista)
  • Tuottaa 200 miljardia annosta ravintoaineilla rikastettuja tuotteita eri puolilla maailmaa vuoteen 2016 mennessä, kohderyhmänä erityisesti lapset sekä hedelmällisessä iässä olevat naiset
  • Varmistaa, että kaikki lapsille suunnatut tuotteet täyttävät Nestlén Nutritional Foundation –kriteerit vuoteen 2014 mennessä eli ovat ravintoarvoiltaan suositeltavia
  • Lisätä vuoteen 2015 mennessä kaikkiin lapsille ja lapsiperheille suunnattujen tuotteiden pakkauksiin ohjeita suositeltavasta annoskoosta
  • Vähentää vuoteen 2015 mennessä vedenkäyttöä 40 % tuotantotonnia kohti vuoteen 2005 verrattuna
  • Käyttää pelkästään 100 %:sti sertifioitua, vastuullisesti tuotettua palmuöljyä vuoden 2013 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa että tavoite on saavutettu kaksi vuotta ennen aiemmin julkaistua sitoumusta
  • Vähentää välittömiä kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2015 mennessä 35 % tuotantotonnia kohti vuoteen 2005 verrattuna

Olemme nyt julkaisseet lähitulevaisuuden sosiaaliset ja ekologiset kestävän kehityksen sitoumukset, jotka ovat mitattavia ja vertailukelpoisia. Olemme jo vuosien ajan mitanneet yhteiskuntavastuun suorituksiamme ja raportoineet niistä julkisuuteen, mutta aikaisemmin emme ole tällä tavalla julkaisseet tavoitteitamme ulkopuolisille. Uskomme, että konkreettisten lyhyen aikavälin sitoumusten julkaisemisella on enemmän vaikutusta kuin kauas tulevaisuuteen tähtäävillä pyrkimyksillä, Nestlén pääjohtaja Paul Bulcke toteaa.

Pääjohtaja Bulcke korostaa, että hallitusten, yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden on ratkaistava yhdessä maailman ravitsemukseen ja ympäristöön liittyvät haasteet sen sijaan, että jokainen toteuttaisi omia, erillisiä hankkeitaan.

Nestlélle asema monikansallisena yrityksenä tarkoittaa sekä mahdollisuuksia että vastuuta. Voimme olla eri yhteistyöhankkeissa johtavassa roolissa, sillä meillä on siihen tahtoa ja toimintaedellytykset. Toimintamme lähtökohta on usko siihen, että liiketoiminta voi tuottaa jaettua arvoa niissä yhteisöissä, joissa toimimme. Jaetun yhteisen arvon tuottaminen tarkoittaa kansallisten ja kansainvälisten lakien ja säädösten sekä omien liiketoimintaperiaatteidemme noudattamista niin, että toiminnallamme säästämme ympäristöä myös tuleville sukupolville. Tätä yhteiskuntavastuu meille tarkoittaa. Näin olemme toimineet jo lähes 150 vuoden ajan. 

Nestlé on myös julkaissut toimintakertomuksensa vuodelta 2012, jossa kerrotaan yhtiön viime vuoden tuloksesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Lue lisää Nestlé-konsernin kansainvälisiltä sivuilta:

Article Type