Sort by
Sort by

Tuotelaatu ja -turvallisuus

Tuotelaatu ja -turvallisuus

Tuotteiden laatu ja turvallisuus on Nestlélle erittäin tärkeää. Haluamme tarjota kuluttajille ravitsevia ja maukkaita elintarvikkeita, jotka täyttävät aina erinomaisen laadun kriteerit. Laadunvarmistus ja tuoteturvallisuus ovat yksi osa Nestlén liiketoimintaperiaatteita, jotka muodostavat perustan kaikelle toiminnallemme.

Nestlén laatuperiaatteet ohjaavat yrityksen kaikkia toimintoja, joilla varmistetaan tuotteiden korkea laatu. Kaikki yrityksemme toiminnot ympäri maailman ovat sitoutuneet noudattamaan tiukkoja vaatimuksia.

Laatuperiaatteisiin kuuluu, että toimimme aina paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Lisäksi olemme sitoutuneet tarjoamaan kuluttajille heidän mieltymystensä mukaisia elintarvikkeita ja palveluita.

Nestlén laadunvalvontajärjestelmä

Laadunvalvontajärjestelmämme on keino huolehtia, että tuotteet ovat laadukkaita ja turvallisia. Ulkopuolinen toimija on auditoinut Nestlén laadunvalvontajärjestelmän ja varmistanut, että kaikki Nestlén sisäiset käytännöt ovat yhdenmukaisia ISO-standardien sekä paikallisten lakien ja säädösten kanssa.

Nestlén laadunvalvontajärjestelmä alkaa maatiloilta. Esimerkiksi Turussa valmistettaviin Piltti- ja Bona-lastenruokiin käytetään vain parhaita raaka-aineita, joita koskevat tarkat laatuvaatimukset. Turun tehtaalla valmistettaviin lastenruokiin käytetään mahdollisimman paljon suomalaisia raaka-aineita.

Nestlé työskentelee tiiviissä yhteistyössä suoraan viljelijöiden kanssa niin Suomessa kuin muualla maailmalla. Nestlé kouluttaa esimerkiksi Turun lastenruokatehtaan raaka-aineita tuottavia viljelijöitä, jotta sato on sopivaa lastenruoassa käytettäväksi.

Piltin sopimusviljelytilat Suomessa tuottavat muun muassa porkkanaa, perunaa ja sipulia. Sopimustilaviljelijät sitoutuvat tiukkoihin tuotantonormeihin. Lannoitteiden käyttö on rajattu alhaisen nitraattipitoisuuden ja riittävän aikaisen sadonkorjuun varmistamiseksi. Rikkakasvi-, kasvitauti- ja hyönteistorjunta-aineita saa käyttää vain murto-osan normaaliviljelyyn verrattuna.

Laatutyötä tehdään läpi tuotantoketjun

Tuotteiden korkean laadun varmistaminen aloitetaan jo tuotekehityksen ensi vaiheissa. Tuotekehityksessä otetaan huomioon kuluttajien toiveet ja vaatimukset, paikallinen elintarvikelainsäädäntö ja ravitsemussuositukset.

Noudatamme kansainvälisesti tunnustettuja hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices, GMP) laadun ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Hyviin tuotantotapoihin kuuluu kaikki tuotannon osa-alueet, kuten tehdaskäytännöt, henkilöstöjohtaminen ja kouluttaminen, laitehuolto ja raaka-aineiden oikea käsittely.

Sovellamme omavalvontajärjestelmänä HACCP-järjestelmää, jonka lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Hazard Analysis and Critical Control Points eli vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet. Tämän järjestelmän avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan mahdollisia elintarviketurvallisuuden riskejä. HACCP kattaa koko tuotantoprosessin raaka-aineista, kuljetukseen ja kulutukseen. Nestlén HACCP-suunnitelmia ja -järjestelmiä arvioidaan kansainvälisellä ISO 22’000:2005/ISO 22002-1 -standardeilla.