Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus ja kehitys

Nestlé on aina ollut elintarvikealan kehityksen edelläkävijä.

Pyrimme tekemään tuotteistamme jatkuvasti maukkaampia ja terveellisempiä. Tämä on mahdollista elintarviketeollisuuden laajimman tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiden verkoston avulla. Nestléllä on laaja tutkimuskeskusten verkosto, jossa työskentelee yhteensä noin 5000 ihmistä ympäri maailman.

Tuotekehityksen takana on suuri joukko asiantuntijoita

Jokaisen Nestlén tuotteen takana on suuri joukko asiantuntijoita, jotka varmistavat tiukkojen laatu- ja turvallisuuskriteerien täyttymisen. Muun muassa ravitsemuksen, tuotantoprosessien, lainsäädännön ja kuluttajapalvelun asiantuntijat tekevät yhdessä töitä, jotta kuluttajat voivat luottaa aina saavansa korkealaatuisia ja turvallisia tuotteita.

Nestlén tutkijat ovat merkittävässä roolissa, kun kuluttajille kerrotaan tuotteiden vaikutuksista terveyteen- ja hyvinvointiin. Nestlén ravitsemus- ja elintarvikelainsäädännön asiantuntijat ympäri maailman varmistavat, että kaikki ravitsemustieto pakkauksissa on paikallisesti asianmukaista sekä tieteellisesti perusteltua.

Nestléllä on elintarvikealan laajin tutkimusverkosto

Elintarvikealalla tehdään jatkuvasti uusia innovaatioita, ja myös Nestlén tutkijat kehittävät jatkuvasti tulevaisuuden elintarvikkeita. Nestlé sijoitti tutkimus- ja kehitystyöhön yhteensä noin 1,5 miljardia euroa vuonna 2015.

Nestléllä on neljä tutkimuskeskusta, joissa tehdään perustutkimusta:

 • Nestlé Institute of Health Sciences tuottaa ja soveltaa biolääketieteen tutkimusta ravitsemustiedon kehittämiseksi.
 • Nestlé Research Center tuottaa tieteellistä tutkimustietoa tuotekehitystä varten.
 • Kliinisen kehityksen yksikkö tarjoaa lääketieteen osaamista ja tekee kliinisiä kokeita yrityksen tarpeisiin ympäri maailman.
 • R&D Tours tuottaa kasvitieteeseen liittyvää tietoa, jotta tuotannossa käytettävistä kasvitaimista voidaan kehittää entistäkin laadukkaampia ja kestävämpiä.

Nestléllä on yhteensä 34 tuotekehitys- ja tutkimusyksikköä ympäri maailman. Tuotetutkimusyksiköt keskittyvät yhden tai useamman tuotekategorian tutkimukseen, jonka avulla voidaan kehittää tuotteita ja niiden valmistusprosesseja.

Tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt tuottavat tietoa Nestlélle niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisia tarpeita varten. Oman tutkimustyön lisäksi Nestlé tekee yhteistyötä muiden yritysten tutkimuskeskusten ja yliopistojen kanssa.

Myös Suomen Nestlén tehtailla Turengissa, Turussa ja Juuassa tehdään jatkuvasti tuotekehitystyötä. Kaikki Suomessa valmistettavat tuotteet suunnitellaan vastaamaan paikallisia makumieltymyksiä ja ravitsemuksellisia tarpeita.

Suomessa valmistettavat tuotteet valmistetaan aina mahdollisuuksien mukaan kotimaisista raaka-aineista, ja niiden makumaailma kunnioittaa suomalaisia ruokaperinteitä.

 • "In-Vitro" & kokeelliset tutkimukset
 • Ihmisillä tehdyt tutkimukset ja kliiniset kokeet
 • Tuotemäärittely
 • Laatu ja turvallisuus
 • Valmistus
 • Pakkaus
 • Viestintä
 • Kuluttajapalvelu