Sort by
Sort by

Liiketoimintamme periaatteet ovat koko toimintamme perusta. Periaatteissamme sitoudumme oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen sekä yksilöistä, perheistä, yhteisöistä ja planeetasta huolehtimiseen.

Siitä lähtien, kun perustajamme Henri Nestlé kehitti pikkulapsille suunnatun käänteentekevän maitoseoksen, olemme perustaneet toimintamme voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseen, toimintamme kestävyyden varmistamiseen ja yhteiskunnallisen arvon tuottamiseen. Vain tällä tavalla voimme menestyä pitkällä tähtäimellä.

Liiketoimintamme

 

Sisäiset säädöksemme edellyttävät lain tarkkaa noudattamista. Sen lisäksi ne ohjaavat toimintaamme silloinkin, kun laki on sallivampi tai kun sovellettavaa lainsäädäntöä ei ole olemassa. Vaatimusten noudattaminen vaatii vankkumattomia periaatteita, jotka koskevat koko yritystä, ja jotka antavat selkeät ohjeet työntekijöille. Se on siis paljon enemmän kuin tarkistuslistojen tekemistä. Vaikka liiketoimintaperiaatteemme ovat vakiintuneita, ne kehittyvät jatkuvasti. Sopeutamme niitä muuttuvaan maailmaan. Olemme esimerkiksi sisällyttäneet toimintaamme YK:n Global Compact -sopimuksen kymmenen periaatetta pian niiden perustamisen jälkeen, ja jatkamme niiden toteuttamista edelleen. Olemme sitoutuneet noudattamaan samoja liikentoimintaperiaatteitamme kaikissa maissa huomioiden paikalliset lait sekä kulttuuriset ja uskonnolliset tavat.

Lataa Nestlén liiketoimintaperiaatteet (English – pdf)