Sort by
Sort by

Käyttöehdot

Yleiset ehdot

Kiitos, että vierailet sivustossamme. Pyydämme sinua lukemaan nämä ehdot huolellisesti, sillä käyttämällä sivustoa hyväksyt ehtojen sisällön. Koko sivustossa ilmauksilla me, Piltti ja Nestlé-konserni tarkoitetaan Suomen Nestlé Oy:tä ja sen tytäryhtiöitä.

Tietosuoja

Kaikki Nestlé sivustojen kautta lähetettävät henkilötiedot kuuluvat Piltin tietosuojaperiaatteiden alaisuuteen.

Tietojen täsmällisyys, täydellisyys ja ajankohtaisuus

Emme takaa tässä sivustossa tarjottavien tietojen paikkansapitävyyttä tai kattavuutta. Valitset itse, luotatko sivuston sisältöön. Hyväksyt, että on sinun vastuullasi tarkistaa sivuston sisältöön ja tietoihin myöhemmin mahdollisesti tehdyt muutokset.

Tiedonsiirto

Sivustoon sähköpostitse tai muulla tavoin toimittamiasi ei-henkilökohtaisia viestejä ja sisältöä, mukaan lukien tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset ja vastaavat, käsitellään ei-luottamuksellisina ja ei-henkilökohtaisina tietoina. Kaikki Piltille siirtämäsi tai lähettämäsi tiedot ovat Piltin omaisuutta, ja niitä voidaan käyttää kaikkiin tarkoituksiin, mukaan lukien jäljentämiseen, paljastamiseen, edelleen lähettämiseen, julkaisemiseen, lähetyksiin ja viesteihin, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Lisäksi Piltillä on oikeus käyttää rajoituksetta sivustoon lähettämiesi viestien sisältämiä ideoita, kuvituksia, keksintöjä, kehitysehdotuksia ja konsepteja (myös tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen, mainostamiseen ja markkinoimiseen näihin rajoittumatta). Tällaisesta käytöstä ei suoriteta korvausta tiedot luovuttaneelle. Lähettämällä tietoa takaat, että omistat sisällön ja ettei tieto ole kunniaa loukkaavaa ja ettei muiden oikeuksia loukkaa se, että Piltti mahdollisesti käyttää tietoja. Nestlé-konsernilla ei ole velvollisuutta käyttää lähettämiäsi tietoja.

Immateriaalioikeudet

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé SA

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien tämän sivuston tekstien ja muun sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa Nestlé-konserni tai niitä käytetään niiden omistajan luvalla.

Sivuston selaaminen, valikoitujen osioiden tulostaminen, tallentaminen kiintolevylle ja jakaminen muille yksityishenkilölille on sallittua. Jäljennösten tekijänoikeustietoja tai muita omistusoikeustietoja ja tavaramerkkejä ei saa tällöin muuttaa. Jäljennöksiä tämän sivuston sisällöstä ei saa myydä tai jakaa kaupallisissa tarkoituksissa, eikä sisältöä saa muokata tai sisällyttää muihin teoksiin, julkaisuihin tai sivustoihin.

Tämän sivuston sisältämät tavaramerkit, logot, kuvat ja palvelumerkit ovat Nestlé-konsernin omaisuutta. Tämän sivuston sisältöä ei voida millään tavoin tulkita lisenssin tai oikeuden myöntämiseksi sivustossa esitettyjen tavaramerkkien käyttämiseen. Tämän sivuston sisältämien tavaramerkkien tai muun tämän sivuston sisällön käyttäminen tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty, lukuun ottamatta näissä ehdoissa esitettyjä tapoja. Olet myös tietoinen siitä, että Piltti suojelee omia immateriaalioikeuksiaan laissa säädetyillä tavoilla, mukaan lukien kanteen nostamisella vakavista rikkomuksista.

Linkit muihin sivustoihin

Nestlé-konsernin sivustoissa olevat linkit voivat johtaa konsernin ulkopuolisiin sivustoihin, eikä Piltti vastaa tällaisten sivustojen sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta tai toiminnoista. Linkit on annettu hyvässä uskossa, eikä Nestlé-konsernia voida pitää vastuussa linkitettyihin sivustoihin myöhemmin tehdyistä muutoksista. Linkin julkaiseminen sivustossa ei ole osoitus siitä, että Nestlé-konserni hyväksyy sivuston sisällön. Suosittelemme, että luet huolellisesti ulkopuolisten sivustojen tietosuojalausunnot.

Takuut ja vastuun rajoitus

Tämän sivuston käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Takuut

Tämä sivusto tarjotaan sellaisenaan ja käytettävyyden rajoissa, mikä tarkoittaa, että Piltti ei myönnä minkäänlaisia takuita tai sitoumuksia: suoria, epäsuoria, tai lainmukaisia mukaan lukien takuut soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, takuut sivuston sisällön täydellisyydestä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja ulkopuolisten tahojen oikeuksien loukkaamattomuudesta, takuut sivuston jatkuvasta käytettävyydestä, virheettömyydestä ja turvallisuudesta sekä takuut siitä, että Piltin neuvot tai lausunnot tässä sivustossa ovat oikeellisia tai luotettavia.

Huomaa, että joillakin lainkäyttöalueella ei sallita epäsuorien takuiden pois sulkemista, mikä tarkoittaa, että jotkin rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tarkista paikallisen lainsäädännön määräykset, jotta tiedät, mikä koskee sinua.

Pidätämme oikeuden rajoittaa tai estää pääsysi sivustoon tai sen osiin tai toimintoihin milloin tahansa.

Vastuun rajoitus

Nestlé tai muu ulkopuolinen taho, joka osallistuu tämän sivuston luomiseen, tuottamiseen tai tarjoamiseen meidän lukuumme, ei vastaa suorista, odottamattomista, epäsuorista tai seurannaisvahingoista, kustannuksista, menetyksistä tai vastuista, jotka ovat seurausta pääsystä tähän sivustoon, sivuston käyttämisestä, kyvyttömyydestä käyttää sivustoa, tämän sivuston sisällön muutoksista tai linkin kautta toisen sivuston käyttämisestä tai siitä että me ryhdymme tai emme ryhdy toimenpiteisiin sen vuoksi, että olet lähettänyt meille sähköpostia.

Piltti tai muu sivuston luomiseen, tuottamiseen tai tarjoamiseen osallistuva taho ei vastaa siitä, että sivustossa tarjottavia tietoja tai palveluja päivitetään tai korjataan eikä korjausten, päivitysten tai julkaisujen tekemisestä. Tämän sivuston sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Piltti ei vastaa mahdollisista menetyksistä, jotka aiheutuvat tietokonelaitteiston saastuttavasta viruksesta, tai muusta omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat sivuston käyttämisestä, sivuston pääsemisestä tai sisällön lataamisesta sivustosta. Sisällön lataaminen sivustosta tapahtuu omalla riskiläsi.

Kielletty toiminta

Sivustossa on kiellettyä toimia tavalla, jonka Piltti voi katsoa sopimattomaksi tai laittomaksi tai lain nojalla kielletyksi. Tällaista toimintaa ovat mm. seuraavat:

Toiminta, joka rikkoo joko yksityisyyden suojaa (mukaan lukien henkilötietojen luovuttaminen ilman henkilön lupaa) tai toisen yksilön laillisia oikeuksia.

Tämän sivuston käyttäminen Piltin, sen työntekijöiden tai muiden henkilöiden loukkaamiseen tai toimiminen tavalla, joka vahingoittaa Piltin tavaramerkkiä sekä Nestlé-konsernin tai muiden henkilöiden omaisuutta vahingoittavia viruksia sisältävien tiedostojen lataaminen sivustoon.

Tämän sivuston käytöstä mahdollisesti syntyvät, sinun ja Piltin väliset kiistat ja erimielisyydet ratkaistaan Sveitsin lainsäädännön mukaan Sveitsin tuomioistuimissa.

Vastuutietojen päivitykset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia näihin ehtoihin. Käy tällä sivulla säännöllisesti tarkistamassa, ovatko ehdot muuttuneet.