Sort by
Sort by

Maatalouden kehitys

Elintarvikkeiden valmistamiseen tarvitaan raaka-aineita, joita hankimme miljoonilta maanviljelijöiltä ympäri maailman.

Haluamme luoda pitkäaikaisia yhteistyösuhteita viljelijöiden ja tavarantoimittajien kanssa. Meille on tärkeää tietää, missä ja millä tavalla käyttämämme raaka-aineet on tuotettu. Autamme viljelijöitä hyödyntämään parempia viljelykäytäntöjä, tuemme maaseudun kehitystä kunnioittaen paikallista kulttuuria, autamme ratkaisemaan tuotantoketjuun liittyviä ongelmia ja levitämme tietoisuutta niistä.

Viljelijöiden ja heidän elinyhteisönsä hyvinvointi on meille tärkeää, jotta voimme myös tulevaisuudessa ostaa heiltä laadukkaita raaka-aineita. Sen vuoksi tarjoamme tukea, kuinka maanviljelyä voi tehostaa kestävällä tavalla. Tehokkaat viljelykäytännöt lisäävät sadon määrää ja viljelijät saavat paremmat tulot.

Vastuullisen hankinnan periaatteet

Olemme luoneet vastuullisen hankinnan periaatteet, joita sovelletaan eniten käyttämiemme raaka-aineiden hankinnassa. Teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja valvomme tuotantoketjumme eri vaiheita.

Vaadimme tavarantoimittajia sitoutumaan vastuullisen hankinnan periaatteisiin, kuten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, turvallisiin työskentelytapoihin ja ympäristön kestävään kehitykseen. Edellytämme tavarantoimittajia toimimaan läpinäkyvästi ja kertomaan käytännöistään avoimesti Nestlélle.

Viljelijöiden lisäksi Nestlén tehtaat työllistävät paljon ihmisiä maaseudulla. Nestléllä on maailman kehittyvillä alueilla satoja tehtaita, jotka työllistävät paljon paikallisia ihmisiä.

Nestlé Cocoa Plan korjaa tuotantoketjun ongelmia

Olemme perustaneet Nestlé Cocoa Plan -ohjelman vastuullisen kaakaonhankinnan takaamiseksi. Nestlé Cocoa Planin tavoitteena on parantaa kaakaonviljelijöiden tulotasoa, varmistaa korkealaatuisen kaakaon saanti ja korjata tuotantoketjuun liittyviä ongelmia. Näitä ongelmia ovat muun muassa lapsityövoiman käyttö, naisten asema ja viljelijäyhteisöjen köyhä elintaso.

Parannamme kaakaonviljelijöiden yhteisöjen elämää kouluttamalla viljelijöitä ja jakamalla korkealaatuisia, enemmän satoa tuottavia viljelykasveja. Lisäksi tuemme naisviljelijöitä ja edistämme lasten pääsyä kouluun. Olemme esimerkiksi rakentaneet ja kunnostaneet yli 40 koulua viimeisten neljän vuoden aikana.

Nescafé Plan tekee kahvintuotannosta kestävää

Hankimme kahvia perustamamme Nescafé Plan -ohjelman periaatteiden mukaisesti. Nescafé Plan on maailmanlaajuinen aloite, joka tukee kahvin vastuullista viljelyä, tuotantoa, jakelua ja kulutusta.

Nescafé Plan auttaa viljelijöitä tuottamaan laadukasta kahvia ja saamaan entistä suurempia satoja. Tällä tavalla parannetaan myös viljelijöiden ja heidän perheidensä elinoloja.
Kahvinviljelijöiden haasteena ovat ikääntyvät kahvipuut ja kasvitaudit, pienenevät sadot, vaihtelevat hinnat ja ilmastonmuutos. Parannamme korkealaatuisen kahvin saatavuutta tarjoamalla viljelijöille keinoja myydä satoaan, kestävämpiä kahvitaimia ja teknistä tukea.

Teemme laajasti yhteistyötä kahvialan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Rainforest Alliance, Sustainable Agriculture Network, 4C (Common Code for the Coffee Community Association), Reilu kauppa ja UTZ seikä Sustainable Agriculture Initiative (SAI).

Toimenpiteitä

  • Parannamme jatkuvasti raaka-aineittemme jäljitettävyyttä.
  • Teemme vuosittain tuotantoketjussamme yli 1000 tarkastusta. Havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman nopeasti.
  • Olemme kouluttaneet 82 000 kaakaonviljelijää noudattamaan parempia viljelykäytäntöjä vuoden 2009 jälkeen.
  • Tarkastelemme liiketoimintamme kannalta keskeisten alueiden yhteiskunnallisia ongelmia. Näin voimme kehittää omaa toimintaamme, jotta se vastaa paikallisten yhteisöjen tarpeisiin.
  • Olemme rakentaneet ja kunnostaneet yhteensä 40 koulua kaakaonviljelyalueilla Afrikassa viimeisten neljän vuoden aikana.
  • Vuoteen 2020 mennessä jaamme ilmaiseksi 220 miljoonaa kahvipuun taimea.