Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlén CSV-yhteiskuntavastuupalkinto nuorten pienyrityksiä tukevalle järjestölle

Uutiset
Vevey,
Marraskuu 05, 2012

Fundación Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo -järjestö Paraguayssa on valittu Nestlén vuotuisen CSV-yhteiskuntavastuupalkinnon voittajaksi. Järjestö on tehnyt merkittävää työtä koulutuksen ja nuorten yrittäjyyden eteen.

Nestlé on myöntänyt palkinnon tunnustuksena järjestön “Omavarainen maatalouskoulu” –projektista, joka tarjoaa opiskelijoille teknistä ja liiketaloudellista koulutusta peruskoulutuksen lisäksi. Voittaja julkistettiin 5.11. Nestlén CSV-Foorumissa, Intian New Delhissä.

Omavarainen koulu

Omavarainen maatalouskoulu -projektin puitteissa tuetaan pienyrityksiä oppilaitosten tiloissa ja näin tarjotaan opiskelijoille työelämässä vaadittavia taitoja. Jokainen projektiin kuuluva koulu luo yhdessä Fundación Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo -järjestön kanssa liiketoimintasuunnitelman, jossa määritellään, millaista pienyritystoimintaa oppilaitoksissa käynnistetään.

Pienyritysten joukossa ollut maatalousneuvonta- ja mehiläistarhausyrityksiä, luomupuutarhoja, hotelleja, viljatiloja, maitotiloja ja kanaloita. Projektiin kuuluvat opettajat tukevat opiskelijoita liiketoiminnan käynnistämisessä ja hoitamisessa.

Pienyritysten tuottamien varojen turvin kouluista on tullut omavaraisia. Tuotoilla on hoidettu koulujen juoksevia kuluja kuten palkkoja, hallintokuluja ja kiinteistönhoitoa ilman yhteiskunnan tukea.

Maailmanlaajuista toimintaa

Fundación Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo -järjestön toiminnan parissa on jo yli 500 opiskelijaa Paraguayssa. Järjestö perustettiin vuonna 2003 Escuela Agrícola San Franciscossa. Järjestö on ollut taloudellisesti omavarainen jo yli viisi vuotta. Kaksi muuta oppilaitosta samassa maassa on liittymässä projektiin.

Maailmanlaajuisesti yli 50 koulua 30 maassa Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa on ottanut esimerkkiä projektista. Tänä vuonna noin 25 koulua Tansaniassa ovat soveltamassa mallia toimintaansa.

Toiminta laajenee

Nestlén CSV-yhteiskuntavastuupalkinto auttaa projektin laajentamisessa Paraguayssa. Palkintorahat käytetään projektin käyttöönottoon San Pedron kaupungissa.

CSV-yhteiskuntavastuupalkinto

Nestlé palkitsee joka toinen vuosi kolme maailmanlaajuisesti innovatiivisinta hanketta, jotka liittyvät ravitsemukseen, vedenkäyttöön tai maatalouden kehitykseen.

CSV-yhteiskuntavastuupalkinto tuo esille parhaita esimerkkejä yhteisen lisäarvon luomisesta (Creating Shared Value, CSV). Palkintovarojen turvin autetaan luovia ja liiketaloudellisesti kestävällä pohjalla olevia hankkeita laajentumaan ja saavuttamaan taloudellinen vakaus.

Yhteisen lisäarvon luominen Creating Shared Value (CSV) on Nestlén tapa harjoittaa liiketoimintaa. Se perustuu lakien ja asetusten noudattamiseen sekä vastuullisuuteen. Sen tavoitteena on luoda pitkäaikaista lisäarvoa yhtiön osakkeenomistajille sekä niille paikallisyhteisöille, jossa yritys toimii.

CSV-palkinto voidaan jakaa yksilöille, hallituksille, järjestöille, akateemisille yhteisöille tai sosiaalisille yrityksille. Voittajan valitsee Nestlén yhteiskuntavastuuneuvosto (CSV Advisory Board). Palkinnon arvo on yli 500 000 Sveitsin frangia eli noin 415 000 euroa.

Tänä vuonna palkintoa haki yli 600 yhteisöä 76 maasta. Jaetulle toiselle sijalle sijoittuivat arcenciel-niminen kansalaisjärjestö Libanonista sekä Britanniasta Excellent Development –järjestö, joka tukee maanviljelijöitä Keniassa, Zimbabwessa, Mosambikissa ja Ugandassa.

Vuoden 2014 palkinnon hakuaika on käynnissä ja se umpeutuu 31.3.2013.

Article Type