Sort by
Sort by

Nestlé Professional ja Nevel etenevät kohti vihreämpää tulevaisuutta

Uusi biokaasulaitos Juuassa vähentää merkittävästi paikallisen Puljongin tehtaan päästöjä
Uutiset

Nestlé Professionalin ohjauksessa toimiva Puljonki Oy ja Nevel Oy solmivat viime vuonna yhteistyösopimuksen ravintolakastikkeita ja liemiä valmistavan Puljongin tehtaan sivutuotteiden käsittelystä ja höyryn tuotannosta. Juukaan liemitehtaan yhteyteen rakennettu biokaasulaitos on valmistunut ja sen käyttöönotto on aloitettu keväällä 2023. Hanke on saanut investointitukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Nevel tuottaa vihreää energiaa kiertotalouden menetelmiä hyödyntäen. Puljongin tehtaalta syntyvä orgaaninen jäte muutetaan biokaasuksi ja tästä edelleen höyryksi. Prosessilla tuotettua energiaa käytetään OSCAR®, Puljonki ® ja CHEF® -tuoteperheiden liemien ja kastikkeiden valmistukseen, joita käytetään ammattikeittiöissä ympäri Euroopan. Puljongin hanke on malliesimerkki kiertotalousratkaisusta, joka mahdollistaa teollisuudessa syntyvän hukan lähes täyden hyödyntämisen. Kuljetuksesta syntyvät päästöt ja kustannukset vähenevät, kun teollisesta tuotannosta syntyvää jätettä ei tarvitse kuljettaa pitkälle kompostoitavaksi tai jatkojalostukseen. Lisäksi biokaasulaitoksella syntyviä oheistuotteita voidaan käyttää lannoitteena maatalouden tarpeisiin.

Puljongin toimitusjohtaja Paul den Dunnen kertoo, että yhteistyö edistää Nestlé Professionalin ja sen emoyhtiön Nestlén päästövähennystavoitteissa onnistumista.

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita, ja globaalina suuryrityksenä tavoittelemme nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä. Päästöt on tarkoitus puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä investointi on malliesimerkki siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään, Paul den Dunnen jatkaa.

Biokaasulaitoksen käyttöönoton jälkeen Puljongin tuotteita valmistetaan pääsääntöisesti uusiutuvalla energialla. Hävikkiä minimoimalla ja uusiutuvaan energiaan panostamalla olemme mukana luomassa vihreämpää tulevaisuutta, kertoo Puljongin tehtaanjohtaja Tomi Strand.

Nevel Oy tarjoaa teollisuuden kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja. Juuan biokaasulaitos pystyy käsittelemään 19 500 tonnia biojätettä vuodessa, ja biokaasua on tarkoitus tuottaa 980 000 m3 vuodessa, mikä vastaa 9 700 MWh:n energiantuotantoa.

Nevelin kiertotalousratkaisut hyödyntävät teollisuuden sivuvirtoja kustannustehokkaasti. Ne auttavat asiakkaitamme vauhdittamaan päästövähennyksiään ja saavuttamaan ilmastotavoitteitaan, kertoo Nevelin toimitusjohtaja Thomas Luther.


Lisätiedot
Hanna Viita, +358 40 167 1755, Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Nevel Oy
Tomi Strand, +358 40 503 6388, Tehtaanjohtaja, Puljonki Oy
 

Nestlé Professional ja Puljonki lyhyesti
Nestlé Professional on Euroopan suurin tekijä alallaan ja osa kansainvälistä Nestlé-konsernia. Laaja 150 tuotteen valikoimamme koostuu ammattikeittiöissä hyödynnettävistä liemistä ja fondeista. Tehtaallamme Suomen Juuassa valmistetaan myös Maggi by Puljonki tuotteita kotikokkien käyttöön. Puljonki-tuotteet valmistetaan puhtaista pohjoismaisista raaka-aineista. Puljongin tehdas työllistää noin 55 ammattilaista. Nestlé on maailman suurin elintarvikeyritys ja tavoittelemme nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä. Toimimme suunnannäyttäjänä puuttumalla päästöihimme arvoketjumme kaikissa vaiheissa.

Nevel lyhyesti
Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen kasvuun ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-neutraaliin energiantuotantoon. Nevelillä on lähes 100 teollista ja yli 5.000 kiinteistöasiakasta, joille se tarjoaa hajautettuja energia- ja kiertotalousratkaisuja. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on 115 miljoonaa Euroa. Nevelin palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.