Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlén Healthy Kids –ohjelma laajenee Ruotsiin

Uutiset
Marraskuu 14, 2012
Healthy KidsRuotsin Karoliinisen instituutin lasten ylipainoa ehkäisevä STOPP-hanke mukaan Healthy Kids -ohjelmaan ensimmäisenä Pohjoismaissa

Jos lapsi on ylipainoinen 6-vuotiaana, hän kuuluu ylipainon ja diabeteksen riskiryhmiin myös aikuisena. Karoliinisen instituutin STOPP-hankkeessa (Stockholm Obesity Prevention Program) etsitään uusia tapoja lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta.

STOPP-hankkeen tutkimustulosten mukaan lapsuusiän ylipaino kehittyy jo varhain, kertoo instituutin johtaja professori Claude Marcus. Asiaan vaikuttavat lapsen perheen lisäksi koulu, terveydenhuolto, tiedotusvälineet ja elintarviketeollisuus.

Instituutin ylipainohanke sai alkunsa kymmenkunta vuotta sitten koulusta, jossa vähennettiin lasten ruokien sokeripipoisuutta ja tarjottiin lapsille terveellisiä välipaloja. Tämän seurauksena ylipainoisten lasten määrä väheni merkittävästi neljän vuoden aikana.

"Samalla saimme selville, että lapset liikkuvat vapaa-aikanaan yllättävän vähän. Koulussa lapset liikkuvat enemmän kuin parhaimpaan leikkiaikaan pyhäpäivisin", Claude Marcus kertoo.

Tilanne ei korjaannu, vaikka liikuntatuntien määrää koulussa lisättäisiin. Nykypäivän teknologia tekee aivan liian helpoksi pitää hauskaa liikkumatta. Muutos tilanteeseen täytyy lähteä vanhempien ja koulun taholta. Näiden havaintojen pohjalta käynnistimme varsinaisen STOPP-hankkeen.

Healthy Kids –ohjelma tarjoaa koululaisille tietoa ravitsemuksesta, terveydestä ja hyvinvoinnista

Nestlén Healthy Kids –ohjelman tavoite on lisätä kouluikäisten lasten tietoa ravitsemuksesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Ohjelma käynnistyi vuonna 2008. Nestlén tavoitteena on laajentaa ohjelma kaikkiin maihin, joissa yhtiö toimii.

Säännöllinen liikunta ja terveellinen ruokavalio ehkäisevät lasten ja nuorten ylipainoa. Tiedotuksella ja koulutuksella on mahdollista varmistaa, että lapset ymmärtävät ruokavalion ja liikunnan merkityksen ja pitävät kiinni terveellisistä elintavoista myös aikuisena.

Healthy Kids -ohjelma perustuu monipuolisiin kumppanuuksiin. Paikalliset ministeriöt ja terveysviranomaiset suosittelevat yli 50 Healthy Kids –hanketta eri puolilla maailmaa. Lisäksi Nestlé tekee yhteistyötä yli 250 järjestön kanssa, joiden joukossa on kansalaisjärjestöjä, ravitsemusinstituutteja, urheilujärjestöjä ja hallituksia. Vaikka Nestléllä on omia ravitsemusterapeutteja, ei yhtiö kuitenkaan ole koulutusalan erityisasiantuntija. Tämän vuoksi Healthy Kids –hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa.

Vuonna 2011 Healthy Kids –ohjelma tavoitti yli kuusi miljoonaa lasta. Vuoden loppuun mennessä ohjelman piiriin kuului 65 hanketta 60 maassa eri puolilla maailmaa. Vuosina 2012–2014 ohjelmaan liittyy 21 hanketta.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Aino Pajukangas, p. 050 348 5620 tai [email protected]

Article Type