Sort by
Sort by

Uudelle matkalle Pohjoismaissa

Uudelle matkalle Pohjoismaissa

Voidakseen hankkkia raaka-aineita tavalla, joka tuottaa positiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, Nestlé tekee tiivistä yhteistyötä viljelijöidensä, tavarantoimittajiensa ja yhteisöjensä kanssa. Tämä ei kuitenkaan riitä. Haluamme kumppanuuksilla ja tiedon jakamisella saada positiivisia vaikutuksia aikaan myös maissa, joista emme hanki lainkaan tai hankimme korkeintaan rajallisesti raaka-aineita.  

Huhtikuussa 2021 Nestlé isännöi uudistavavaa maataloutta käsittelevää webinaaria, johon osallistui organisaatioita, tutkijoita ja yrityksiä ympäri Pohjoismaita. Tavoitteenamme oli aloittaa keskustelut siitä, kuinka voimme yhdessä aloittaa matkan kohti uudistavia ruokajärjestelmiä. 

Verkkoseminaarin jälkeen UN Global Compact - maailman suurin yritysten kestävän kehityksen aloite - järjesti Norjassa uudistavaa maataloutta käsittelevän työpajasarjan. Tässä sarjassa selvitettiin, miten voimme edistää uudistavia viljelymenetelmiä norjalaisten viljelijöiden keskuudessa. Nestlé on aktiivisesti osallistunut tähän projektiin.