Sort by
Sort by

Näkemyksemme 7.2.2022 julkaistusta Corporate Climate Responsibility Monitor -raportista

Vaikka suhtaudumme myönteisesti ilmastonmuutosta koskevien toimiemme ja sitoumustemme tarkasteluun, näemme, että New Climate Instituten Corporate Climate Responsibility Monitor (CCRM) -raportissa ei olla ymmärretty omaa lähestymistapaamme aiheeseen.
Science Based Targets iniative (SBTi) on validoinut tiekarttamme netto-nolla päästöihin. Validoinnin saavuttaminen vaati mittavia ponnisteluita ja työtä.  Olemme myös tehneet yhteistyötä New Climate Instituten kanssa selittääksemme strategiamme taustalla olevia tietoja ja menetelmiä.
Toisin kuin raportissa todetaan, kaikkien päästötavoitteidemme lähtökohta on vuoden 2018 tasomme (92 miljoonaa tonnia). Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2030 mennessä suunnitelmamme on puolittaa tämä määrä noin 46 miljoonaan tonniin, mikä vastaa 50 prosentin vähennystavoitettamme. Tämä sisältää kaikki hiilidioksidipäästöt, jotka liittyvät yrityksemme vuotuiseen kasvuun.

Lue lisää toimistamme ilmastonmuutoksen vähentämiseksi ja etenemisestämme vastuullisuusraportistamme.

Mitä toimia ilmastotiekarttanne kattaa?

Tavoitteemme kattavat toimintamme kaikki kolme scopea – mukaan lukien ne päästöt, jotka eivät ole suoraan omissa käsissämme. Osoitamme selkeästi, mitkä päästöt kuuluvat mihinkin scopeen. Tämä ei ole ainoastaan SBTi Net-Zero -standardin suositusten mukainen, vaan tätä tiukempi. 
Löydät tarkempia tietoja päästöistämme ja ilmastotoimistamme ilmastotiekarttamme sivulta 7. Pystyessamme tunnistamaan ja mittaamaan päästöjämme paremmin, ja kun tavarantoimittajilta saamiemme tietojen taso ajan myötä paranee, oma ymmärryksemme paranee entisestään.

Mikä on tavoitteenne uusiutuvan sähkön käytön suhteen? Miksi ette anna lisätietoja?

Tavoitteenamme on ostaa 100% Nestlén tehtaissa, varastoissa, logistiikassa ja toimistoissa käytettävästä sähköstä uusiutuvista lähteistä vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt yli 50 % ostamastamme sähköstä on uusiutuvista lähteistä, ja jatkamme tämän osuuden kasvattamista niin nopeasti kuin paikalliset verkko-olosuhteet sen sallivat. Yksityiskohtaiset tiedot vuosittain ostamamme uusiutuvan sähkön määrästä ovat julkisesti saatavilla, esimerkiksi sivustolla CDP.

Mikä on kompensoinnin rooli netto-nolla tavoitteenne saavuttamisessa?


Saavuttaaksemme netto-nollatavoitteemme keskitymme ensisijaisesti hiilenpoistoon suorassa ja
epäsuorassa arvoketjussamme osana toimintatapamme muuttamista.
Yritystyömme lisäksi haluamme saada tuotemerkkimme, ja niiden avulla kuluttajamme mukaan matkallemme. Saadakseen hiilineutraalin sertifioinnin tuotemerkkiemme on arvioitava kasvihuonekaasujensa kokonaispäästöjä. Niiden on sitten vähennettävä ja poistettava osa näistä päästöistä omassa toiminnassaan ja koko arvoketjussaan, ennen kuin ne kompensoivat loput päästöt korkealaatuisilla ja todennetuilla järjestelmillä. Esimerkiksi kasvipohjainen juomamerkkimme Wunda on sertifioitu hiilineutraaliksi. Voit lukea lisää käytetystä lähestymistavasta ja menetelmistä heidän verkkosivuillaan.