Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé Nordics kokosi huipputason paneelin keskustelemaan kestävistä pakkausratkaisuista

Webinar
Uutiset

Miten voimme lisätä kierrätetyn muovin käyttöä ruokapakkauksissa ilman, että ruuan laatu tai turvallisuus kärsivät? Tätä pohdittiin webinaarissa, jonka järjestivät Nestlé Nordic ja Norner, joka on globaali markkinajohtaja polymeerien teollisissa tutkimus- ja kehityspalveluissa.

Vuoden 2020 alussa Nestlé julkaisi sitoumuksensa hankkia käyttöönsä jopa 2 miljoona tonnia elintarvikekelpoista kierrätettyä muovia vuoteen 2025 mennessä. Tällä yritys haluaa toimia suunnannäyttäjänä siirryttäessä kierrätysmuovin käyttöön uusien muovipakkausten tuottamisen sijaan.

Viime viikon lopulla pidetyn pohjoismaisen webinaarin tavoitteena oli keskustella niistä haasteista ja mahdollisuuksista, joita ruokateollisuus voi kohdata siirryttäessä kierrätetystä muovista valmistettuihin pakkauksiin. 

“Kiinnostus ja osallistuminen webinaariin on ollut vaikuttavaa. Saimme yli 120 osallistujaa tasaisesti eri pohjoismaista. Webinaariin osallistuivat laaja joukko ruoka- ja juomateollisuuden, päivittäistavarakaupan ja teollisuuden yhdistysten edustajia sekä kansalaisjärjestöjä ja poliitikkoja. Me Nestléllä uskomme, että yritystoiminnan tulee kannustaa hyvään ja yhteistyö on tässä avainsana. Tämä webinaari toimi loistavana alustana jakaa tietoa ja keskustella tärkeästä aiheesta”, kertoi tapahtuman moderaattori Axel Heiberg-Andersen Nestléltä. 

Nestlén Birgitte Krenk, Nordic Head of Sustainability, avasi webinaarin esittelemällä yrityksen antamaa ilmastolupausta. Tällä Nestlé on sitoutunut nollaamaan ilmastopäästönsä vuoteen 2050 mennessä. Puheenvuorossaan Krenk kuvasi ne konkreettiset toimet, joilla Nestlé aikoo pohjoismaissa vähentää, käyttää uudelleen ja kierrättää muovipakkauksia.
European Affairs Manager Johannes Weber Nestléltä kuvasi tämänhetkistä poliittista kenttää, ja miten EU:ssa työskennellään hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Weber esitteli meneillään olevia ja tulevia lainsäädäntöprosesseja sekä lukuisia aloitteita, joilla pyritään vähentämään muovipakkausten määrää Euroopan unionin alueella. Weber korosti koko arvoketjun tärkeyttä; kun tuote lanseerataan markkinoille, sen tulee olla kierrätettävissä kaikkialla, ei ainoastaan yhdessä tietyssä maassa.
 
Nornerin markkinointipäällikkö Ole Jan Myhre kertoi puheenvuorossaan miten elintarviketasoista kierrätettyä muovia voidaan valmistaa, ja kuvasi lukuisia esteitä ja mahdollisuuksia, joita teollisuus tulee kohtamaan siirtymän aikana.

Sustainability and Packaging Lead Dr. Christian Detrois Nestlén Euroopan, Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän yksiköstä esitteli miten Nestlé toimii luodakseen markkinoita elintarviketasoisille kierrätetyille muoveille korostaen, että kysyntä luo markkinan. Nestlé on sitoutunut ostamaan oman osuutensa kierrätetystä muovista, ja auttaa käynnistämään useita projekteja, joilla rakennetaan vaadittavaa infrastruktuuria. Detrois korosti, että ruokaturvallisuus on yrityksen ensisijainen tavoite.

Webinaarin esityksiä seurasi vilkasta keskustelua asiantuntijoiden ja osallistujien kesken.


Nestlé edistyy tavoitteessaan kohti jätteetöntä tulevaisuutta. Yritys on tehnyt sitoumuksen, jonka mukaan 100% pakkauksista on kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt Nestlé on tehnyt useita globaaleja sitoumuksia tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkkinä tästä on kierrätykseen kelpaamattomien muovien käytön lopettaminen. Vuonna 2019 yrityksen muovipakkauksista kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä oli 66% kaikista yrityksen pakkauksita ja noin 87% painon mukaan laskettuna.
 
Lisää Nestlén työstä muovipakkausjätteen vähentämiseksi voi lukea täältä.