Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Käyttääkö Nestlé geneettisesti muunneltuja (GMO) raaka-aineita tuotteissaan?


Olemme aina olleet innovaation ja vastuullisesti käytettyjen tieteellisten ja teknologisten kehitysten kannalla. Kulutustuoteyrityksenä otamme erityisen vakavasti kuluttajien huolenaiheet, tarpeet ja mieltymykset. Mielestämme kuluttajilla on oikeus tietää, mitä heidän ruoassaan on. Olemme sitoutuneet antamaan kuluttajille tietoa raaka-aineista, jotka ovat peräisin geneettisesti muunnelluista organismeista (GMO).


Päätös geneettisesti muunneltujen raaka-aineiden käytöstä tehdään yrityksessämme aina paikallistasolla riippuen kuluttajien mieltymyksistä. Euroopan unionin alueella tulee merkitä tuotteet, jotka sisältävät geenimuunneltua raaka-ainetta. Pohjoismaissa Nestlé ei myy geenimuunneltuja raaka-aineita sisältäviä tuotteita.