Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé tehostaa lapsityövoiman käyttöä ehkäiseviä toimenpiteitä kaakaon hankintaketjussaan FLA:n raportin perusteella

Uutiset
Helsinki,
Kesäkuu 29, 2012

Nestlé yhteistyökumppaneineen ottaa Norsunluunrannikon paikallisyhteisöt mukaan uusiin lapsityövoiman käyttöä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Näin lisätään tietoisuutta ongelmasta ja koulutetaan paikallisia toimijoita tunnistamaan ilmiöön liittyvät riskit sekä puuttumaan ongelmiin.

Toimenpiteet ovat osa Nestlén uutta toimintasuunnitelmaa, jolla yhtiö vastaa Fair Labor Association -järjestön raporttiin. Raportti käsittelee Nestlén kaakaon hankintaketjua Norsunluunrannikolla. Nestlé pyytää FLA:lta apua lapsityövoiman käytön ehkäisyyn.

Toimintasuunnitelma rakentuu Nestlén olemassa olevan Cocoa Plan–ohjelman varaan, jonka avulla yhtiön kaakaon hankintaketju kehittyy yhä kestävämpään suuntaan. 

"Lapsityövoiman käyttö kaakaon hankintaketjussamme on kaikkia periaatteitamme vastaan. Kuten FLA:n raportista käy ilmi, yksikään yhtiö joka ostaa kaakaota Norsunluurannikolta, ei voi aukottomasti taata ettei näin tapahdu. Voimme kuitenkin todeta, että lapsityövoiman vastainen taistelu on prioriteettilistamme kärjessä”, Nestlén liiketoiminnasta vastaava johtaja José Lopez sanoo.

FLA:n havainnot

FLA:n mukaan Nestlén Cocoa Plan–ohjelmasta on tulossa joidenkin muutosten ja parannusten jälkeen monipuolinen työkalu. Ohjelman tavoitteena on tehdä viljelijöille kannattava tuotanto mahdolliseksi, poistaa lapsityövoiman käyttö tiloilla ja varmistaa kestävän kehityksen mukainen kaakaon hankinta. Ohjelma sekä muut Nestlén hankkeet ovat rakennusaineita vakaammille ja syvällisemmille toimenpiteille, FLA:n asiantuntijat toteavat raportissaan.

Nestlé ei omista tai toimi suoraan kaakaotiloilla Norsunluurannikolla, mutta FLA:n mukaan yhtiöllä on merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa alueen kaakaotilojen työntekijöiden olosuhteisiin, koska yhtiöllä on vaikutusvaltaa viljelijöihin ja se ostaa paljon kaakaopapuja.

FLA:n mukaan lapsityövoiman käyttö on todellisuutta Norsunluunrannikon kaakaotiloilla. Ilmiön taustalla on monia tekijöitä, muun muassa köyhyys ja viljelijöiden sekä heidän perheidensä haastavat yhteiskunnalliset ja taloudelliset olosuhteet.

Tuumasta toimeen

Nestlé on sitoutunut lopettamaan lapsityövoiman käytön kaakaon hankintaketjussaan. Yhtiössä asetetaan siihen tähtäävät toimenpiteet prioriteettilistan kärkeen. Tähän sisältyy alihankkijoiden eettisten toimintaohjeiden (Supplier Code) parantaminen.

Nestlé edellyttää Norsunluunrannikolla toimivien alihankkijoidensa varmistavan, että kaakaontuottajat ymmärtävät täydellisesti eettisten toimintaohjeiden (Supplier Code) vaatimukset. Yhtiö tiivistää yhteistyötään alihankkijoiden, sertifiointijärjestöjen ja muiden tahojen kanssa varmistaakseen, että kaakaotiloilla työskentelevät saavat parempaa koulutusta lapsityövoiman käytön luonteesta ja sen ehkäisyyn tähtäävistä toimista.

Nestlé on sitoutunut toimimaan avoimesti ja pitkäjänteisesti FLA:n kanssa korjatakseen raportissa esiintuodut epäkohdat. Se on ensimmäinen elintarvikealan yritys, joka toimii yhdessä FLA:n kaltaisen työläisten työolojen parantamiseen keskittyvän epäkaupallisen järjestön kanssa.

Nykyinen toimintasuunnitelma on vain ensimmäinen askel pitkässä prosessissa. Lapsityövoiman käyttö kaakaon tuotannossa on monimutkainen ongelma, jonka ratkaiseminen vie vuosia.

Sertifikaatit

Nestlé tekee yhteistyötä Reilun kaupan järjestön ja UTZ-sertifiointijärjestön kanssa sertifioidakseen kaakaon, joka tuotetaan Nestlén Cocoa Plan–ohjelman puitteissa. Nestlé jatkaa yhteistyötä em. järjestöjen kanssa vahvistaakseen sertifioinnin roolia lapsityövoiman vastaisessa työssä.

Yhteistyö hallituksen kanssa

Nestlé on samaa mieltä FLA:n kanssa siitä, että yksittäisten yritysten ei ole mahdollista ratkaista Norsunluunrannikon kaakaotuotannon työvoiman olosuhteisiin liittyviä haasteita. Hallitus ja muut paikalliset päättäjät ovat kriittisessä roolissa asian suhteen. Tämän takia Nestlé tukee täysin Norsunluunrannikon hallituksen kansallisia toimintasuunnitelmia, jotka kohdistuvat lapsikauppaan, lasten hyväksikäyttöön ja lapsityövoimaan.

Webcast-lähetys: Perjantaina 29.6.2012 klo 17 Suomen aikaa Nestlén liiketoiminnasta vastaava johtaja José Lopez sekä FLA:n pääjohtaja Auret van Heerden vastaavat toimittajien ja muiden sidosryhmien edustajien kysymyksiin koskien FLA:n raporttia, Nestlén kaakaohankintaa ja yhtiön toimintaa.

Lisätietoja

Fair Labor Association: http://www.fairlabor.org/

Nestlén Cocoa Plan: http://www.nestlecocoaplan.com

Nestlén yhteiskuntavastuuohjelma Creating Shared Value: http://www.nestle.com/CSV

World Cocoa Foundation: http://www.worldcocoafoundation.org/

UTZ Certified: http://www.utzcertified.org/

Reilun kaupan järjestö: http://www.fairtrade.org.uk/

Article Type