Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lisää liikettä ja parempaa ravintoa koululaisten iltapäiviin

Uutiset
Espoo
,
May 20, 2014

Suomen Urheiluliitto (SUL) ja Suomen Nestlé Oy lähtevät yhdessä lisäämään koululaisten liikkumista yleisurheilun kautta ja jakamaan tietoa terveellisestä ravinnosta. Nestlé Healthy Kids -ohjelman kautta tavoitetaan tuhansia koululaisia kahdellakymmenellä paikkakunnalla.

Suomi on muuttunut viime vuosikymmenten aikana niin, että liikunta tai urheilu ei enää ole lapsille ja nuorille jokapäiväinen asia. Erityisesti arkiliikunnan määrä on laskenut. Ylipainoisten lasten määrä on noussut hälyttävää vauhtia liikkumattomuuden ja virheellisten ruokailutottumusten johdosta.

Kun kouluikäinen lapsi varttuu, urheiluharrastukset sekä leikin varjolla tapahtuva liikkuminen valitettavan usein vähenevät. Nestlé Healthy Kids -ohjelman kautta tavoitteemme on saada iso määrä koululaisia liikkeelle ja saamaan tietoa terveellisestä ravinnosta. Yleisurheilussa yhdistyvät hyppääminen, heittäminen ja juokseminen, jotka ovat perustaitoja kaikessa liikunnassa. Ne luovat pohjan liikunnalliseen elämäntapaan, Suomen Urheiluliiton seurapalvelujohtaja Harri Aalto kertoo.

Nestlé Healthy Kids -ohjelma Suomessa kannustaa koululaisia liikkumaan yleisurheilun kautta ja antaa heille samalla tietoa terveellisestä ruokavaliosta. Ohjelma tarjoaa yleisurheilupainotteisia iltapäiväkerhoja alakoululaisille, Marttojen toteuttamia ravitsemusluentoja yläkoululaisille ja koko koulun liikuntahaasteen myös iltapäiväkerhojen ulkopuolella olevien nuorten aktivoimiseksi. Ohjelma käynnistyy syyskuussa 20 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Kaikissa ohjelman osissa on vahvasti mukana koululaisen kannalta keskeisen ravintotiedon jakaminen.

Julkisen sektorin voimavarat koululaisten iltapäivätoimintaan vaihtelevat paljon riippuen paikkakunnasta ja taloustilanteesta. Opetusministeriön suosituksen mukaan koululaisten fyysisen aktiivisuuden määrää pitäisi lisätä koulupäivän aikana varsinaisten liikuntatuntien ulkopuolella. Mielekäs iltapäivätoiminta lisää koko perheen hyvinvointia: kun harrastuksia on tarjolla iltapäivisin, koko perheellä on enemmän yhteistä aikaa, valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Leena Harkimo sanoo.

Nestlé Healthy Kids on maailmanlaajuinen ohjelma

Nestlé Healthy Kids -ohjelma toimii 68 maassa tavoittaen noin 6,9 miljoonaa lasta. Nestlén tavoitteena on, että ohjelma laajenee 80 maahan vuoteen 2015 mennessä.

Nestlé tekee yhteistyötä Healthy Kids -ohjelman puitteissa eri puolilla maailmaa yli 280 järjestön kanssa, joiden joukossa on kansalaisjärjestöjä, ravitsemusinstituutteja, urheilujärjestöjä ja hallituksia. Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, jossa ohjelma käynnistyy. Ohjelman toteutuksesta Suomessa vastaa Suomen Urheiluliitto kumppaninaan Martat.

Nestlén perustehtävä on parantaa ravitsemusta ja lisätä terveyttä ja hyvinvointia. Nestlé on maailman suurin elintarvikeyritys ja merkittävä toimija myös Suomessa, olemmehan aktiivisesti läsnä monen suomalaisen elämässä. Tavoitteemme oli löytää Healthy Kids -ohjelman toteuttajiksi luotettavat asiantuntijaorganisaatiot ja siksi päädyimme yhteistyöhön Suomen Urheiluliiton sekä Marttojen kanssa. Meidän aikuisten tehtävä on innostaa koululaisia liikunnan ja terveiden elämäntapojen pariin. Me Nestléllä olemme iloisia, että saamme olla tässä yhteistyössä mukana, Suomen Nestlén toimitusjohtaja Sakari Kotka toteaa.

Nestlé Healthy Kids -ohjelma
Ohjelman tavoitteena on lisätä kouluikäisten lasten liikuntaa ja tietämystä terveellisestä ruokavaliosta
Ohjelma tarjoaa yleisurheilupainotteisia iltapäiväkerhoja alakoululaisille, ravitsemusluentoja yläkoululaisille ja liikuntahaasteen koko koululle niillä paikkakunnilla, joissa ohjelma toteutuu
Ohjelman toteutuksesta vastaa Suomen Urheiluliitto kumppaninaan Martat.
20 paikkakunnalla tapahtuva ohjelma käynnistyy syyskuussa 2014

Lisätiedot:
SUL seurapalvelujohtaja Harri Aalto, p. 040 823 4200

Suomen Nestlén viestintäpäällikkö Aino Pajukangas, p. 050 348 5620 tai [email protected]

Article Type