Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ennätysmäärä vastuullisesti tuotettua kaakaota Nestlén Cocoa Plan –ohjelmalla

Uutiset
Vevey,
Lokakuu 25, 2012

Nestlén Cocoa Plan –ohjelman puitteissa on tuotettu ennätysmäärä kaakaota. Ohjelman tavoitteena on edistää vastuullista kaakaontuotantoa. Ohjelmaa uudistettiin tänä vuonna, jotta vastuullisesti tuotetun kaakaon ja sitä tuottavien viljelijöiden määrää saataisiin lisättyä.

Lokakuun 2011 alusta syyskuun 2012 loppuun Cocoa Plan -ohjelman puitteissa on onnistuttu tuottamaan yhteensä 38 000 tonnia hyvälaatuista, eettisesti kestävällä tuotettua kaakaota eri puolilla maailmaa. Määrä on lisääntynyt yli viidenneksen viime vuodesta.

Cocoa Plan -ohjelma on osa Nestlén laajempaa CSV (Creating Shared Value) -ohjelmaa, jolla tarkoitetaan yhteisen lisäarvoa luomista. Cocoa Plan –ohjelma auttaa parantamaan raaka-aineen laatua, säästää ympäristöä ja edistää viljelijöiden sosiaalisia olosuhteita.

Nestlén Cocoa Plan –ohjelman kautta autetaan viljelijöitä ja paikallisyhteisöjä edistämällä viljelijöiden talouttaan pitkällä aikavälillä sekä kouluttamalla heitä. Nestlé tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien kaakaon hankintaketjun osapuolten kanssa varmistaakseen eettisesti kestävällä tavalla tuotetun kaakaon saatavuuden. Vuoteen 2013 mennessä yhtiön tavoitteena on, että 15 % yhtiön hankkimasta kaakaosta on tuotettu eettisesti kestävällä tavalla, Cocoa Plan -ohjelman puitteissa.

Tukea viljelijöille

Nestlé on nyt jakanut ohjelmaan kuuluville viljelijöille yli miljoona kaakaopuun tainta. Maailmanlaajuisesti kuluvana vuonna Nestlé on kouluttanut yli 21 000 viljelijää, mikä on yli kymmeneksen enemmän kuin vuonna 2011. Näiden joukossa on yli 9 900 viljelijää Norsunluunrannikolla.

Vuoteen 2015 mennessä Nestlén tavoitteena on kouluttaa vielä 24 000 viljelijää Norsunluunrannikolla ja jakaa heille vielä kolme miljoonaa kaakaopuuta ilmaiseksi.

Uusia kouluja

Osana ohjelmaa Nestlé tekee yhteistyötä Maailman Kaakaosäätiön (World Cocoa Foundation) kanssa Norsunluunrannikolla rakentaakseen tai kunnostaakseen tulevien neljän vuoden aikana 40 koulua. Yhtiö myös panostaa opettajien koulutukseen, lukutaidon lisäämiseen aikuisväestön keskuudessa sekä hankkeisiin, jotka lisäävät tietoisuutta lapsityövoiman käytöstä paikallisyhteisössä. Nestlélle vastuullinen hankinta tarkoittaa paikallisyhteisöjen tukemista, ja koulutus on olennainen osa tätä toimintaa.

Uusi Nestlén Cocoa Plan –ohjelmaan kuuluva koulu avattiin hiljattain Kranzadougoussa, Coopahk-nimisessä kylässä Norsunluunrannikolla Duékouéssa, Moyen-Cavally alueella. Kuluvan lokakuun aikana Norsunluunrannikolla avataan vielä yhdeksän World Cocoa Foundation -koulua Nestlén tuella.

Hankintaketju tiiviiseen seurantaan

Cocoa Plan –ohjelman uudistamisen lisäksi Nestlé tekee yhteistyötä Fair Labor Association -järjestön (FLA) kanssa varmistakseen eettisesti kestävällä tavalla tuotetun kaakaon saatavuuden Norsunluunrannikolla.

Aikaisemmin tänä vuonna Nestlé kumppaneineen tiedotti ottavansa Norsunluunrannikon paikallisyhteisöt mukaan uusiin lapsityövoiman käyttöä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Näin lisätään tietoisuutta ongelmasta ja koulutetaan paikallisia toimijoita tunnistamaan ilmiöön liittyvät riskit sekä puuttumaan ongelmiin. Nestlé loi toimintasuunnitelman (PDF, 400k) vastaukseksi Fair Labor Association -järjestön raporttiin joka käsittelee Nestlén kaakaon hankintaketjua Norsunluunrannikolla.

Toimintasuunnitelmassa etusijalle asetettiin lapsityövoimaan puuttuvat toimenpiteet. Niihin kuuluu mm. kuvallinen versio Nestlén hankintatoimen eettisistä ohjeista. Nestlé edellyttää Norsunluunrannikolla toimivien alihankkijoidensa varmistavan, että kaakaontuottajat ymmärtävät täydellisesti eettisten toimintaohjeiden (Supplier Code) vaatimukset. Kuvallinen ohje on lähes valmis ja se tullaan jakamaan 25 000 viljelijälle Norsunluunrannikolla.

Avoimuus tavoitteena

Nestlé on sitoutunut toimimaan avoimesti liittyen kaakaon hankintaketjuun ja toimintasuunnitelmaansa.

Nestlén ja FLA:n ensimmäinen sidosryhmäkokous järjestetään Norsunluunrannikon Abijanissa ennen vuoden loppua. Kokouksessa keskitytään siihen, miten yhtiön toimintasuunnitelmaa ja paikallisyhteisön seuranta- sekä tukiohjelmia on mahdollista kehittää.

Yksityiskohtaista lisätietoa ohjelmasta on nyt julkaistu kansainvälisellä Nestlé Cocoa Plan –sivustolla.

Lue lisää Nestlé-konsernin kansainvälisiltä sivuilta osoitteesta: www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Cocoa-Plan-scaled-up.aspx

Lisätietoa myös osoitteista

Nestlén Cocoa Plan: http://www.nestlecocoaplan.com
Nestlén
yhteiskuntavastuuohjelma Creating Shared Value: http://www.nestle.com/CSV
Fair Labor Association: http://www.fairlabor.org/
World Cocoa Foundation: http://www.worldcocoafoundation.org/
Kestävän kehityksen sertifiointiohjelma UTZ Certified: http://www.utzcertified.org/

Article Type