Sort by
Sort by

Nestlén vastuullisuusraportti 2023: Nettonollasitoumus etenee suunnitellusti

Regenerative agriculture
Uutiset

Nestlé on julkaissut koko vastuullisuusraporttinsa vuodelle 2023.

Raportin mukaan valtaosassa Nestlén sitoumuksista edetään suunnitelmien ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Raportissa kerrotaan myös lisää siitä, miten Nestlé aikoo korjata jäljellä olevat puutteet.

Kasvihuonepäästöjen osalta Nestlé on saavuttanut 13,5 prosentin vähennykset verrattuna vuoden 2018 lähtötasoon, yrityksen kasvusta huolimatta. Yhtiö etenee kohti nettonollapäästöjä ja on saavuttamassa tavoittelemansa 20 prosentin vähennykset vuoteen 2025 mennessä.

- Globaalina yrityksenä Nestlé sitoutuu liiketoimintansa kasvattamiseen ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen. Nestlén joustava liiketoimintamalli auttaa yritystä navigoimaan markkinoiden haasteissa, tarttumaan niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja saavuttamaan kestävää kasvua, kertoo Suomen Nestlén maajohtaja Niina Koskinen.

Nestlé jatkaa päästövähennyksiä koko arvoketjussaan. Se tekee yhteistyötä toimitusketjujen ja viljelijöidensä kanssa, tukeakseen näitä vähentämään päästöistään ja siirtymään kohti uudistavaa viljelyä ja maataloutta. Viime vuoden lopussa 15,2 prosenttia Nestlén raaka-aineista oli peräisin tällaisia uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäviltä viljelijöiltä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Nestlé on myös vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä muun muassa tuotteidensa pakkaamisessa ja jakelussa.

- Uudistava viljely on nettonollasitoumuksemme keskiössä, kun puhutaan lähivuosien tavoitteista ja niissä onnistumisesta, Koskinen jatkaa. - Olemme tyytyväisiä viljelijöiden ja kumppaneidemme kanssa tehtyyn yhteistyöhön, jonka tavoitteena on vähentää toimitusketjujemme päästöjä. Viljelijöiden ja heidän perheidensä tukeminen siirtymässä uudistavaan viljelyyn on elintärkeä asia.

Poimintoja raportista

Nescafé Plan 2030 -suunnitelman kautta Nestlé täyttää edelleen kuluttajien vaatimukset kestävämmistä tuotteista, ja kestävämmin tuotetusta kahvista. Nescafé Planin kaltaiset aloitteet hyödyttävät myös kahvinviljelijäyhteisöjä, koska niillä lisätään kahvinviljelyn tuottavuutta ja viljelijöiden toimeentuloa.

Kaakaon osalta tulonkasvattamisohjelmaa laajennetaan nyt Norsunluurannikolta Ghanaan, minkä avulla voidaan auttaa kaventamaan yhteensä 30 000 kaakaonviljelijäperheen elintasokuilua. Nestlén tavoitteena on saavuttaa arviolta 160 000 kaakaonviljelijäperhettä kaakaon toimitusketjuissaan vuoteen 2030 mennessä.

2023 on ollut merkittävä vuosi myös Nestlén ravitsemustavoitteita silmällä pitäen. Yhtiö ilmoitti aikovansa lisätä ravinteikkaampien tuotteiden myyntiä 20-25 miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä, Tähän sisältyy vastuullisten markkinointikäytäntöjen vahvistaminen, tuotevalikoiman ravintoarvojen läpinäkyvyys ja tiedon jakaminen tasapainoisesta ruokavaliosta.

Tietoa raportista

Nestlén vastuullisuusraportin (Create Shared Value and Sustainability Report 2023) tavoitteena on antaa kattava ja tasapuolinen kuvaus Nestlén sitoumuksista, niiden vaikutuksista ja tuloksista 31.12.2023 asti. Nämä sitoumukset ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja tukevat niitä. Ne keskittyvät edistämään aikuisten ja lasten terveempää elämää, parantamaan toimeentuloa yhteisöissä, joissa Nestlé toimii, sekä suojelemaan ja ennallistamaan ympäristöä. Raportti on suunnattu laajalle yleisölle, johon kuuluvat sijoittajat, kansalaisjärjestöt, ympäristö-, sosiaali- ja hallintopalvelut, asiakkaat ja toimittajat.