Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé yhteistyökumppaneineen auttaa 100 000 nuorta Euroopassa työllistymään

Uutiset
Espoo/Vevey,
Syyskuu 19, 2014

Jopa 200 yritystä eri puolilta Eurooppaa on liittynyt Nestlén nuorisotyöllisyysaloitteeseen

Nestlén nuorisotyöllisyysaloite on ensimmäinen koko Euroopan-laajuinen, elinkeinoelämän aloitteesta syntynyt hanke, joka pureutuu Eurooppaa piinaavaan nuorisotyöllisyysongelmaan. Yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Nestlé on sitoutunut edistämään yli 100 000 nuoren työllistymistä vuosina 2014–2016.

Suomessa Nestlé järjestää nuorille myös uraneuvontaa, tarjoaa mentorointia sekä mahdollisuuksia tutustua työtehtäviin yrityksen osaajia varjostamalla (work shadowing). Tavoitteena Suomessa on työllistää 150 alle 30-vuotiasta vuosina 2014–2016.

Koko Euroopassa Nestlén nuorisotyöllisyysaloitteen tavoite on kolmessa vuodessa työllistää suoraan 10 000 alle 30-vuotiasta ja tarjota 10 000:lle harjoittelupaikka tai mahdollisuus opinnäytetyöhön. Aloitteen uudessa vaiheessa (Alliance for YOUth) yhtiö on ottanut tavaran- ja palveluntoimittajansa tiiviisti mukaan työhön nuorisotyöllisyyden edistämiseksi.

”Euroopan haastavassa taloustilanteessa, olemattoman talouskasvun vallitessa Alliance for YOUth on poikkeuksellinen yhteistyöhanke. Jo 200 yritystä eri puolilta Eurooppaa on liittynyt mukaan. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä poliittisten päättäjien ja koulutussektorin kanssa”, Nestlén Euroopan liiketoiminnasta vastaava johtaja Laurent Freixe toteaa.

Nuorille paremmat valmiudet työllistyä

Nestlén yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet työllistämään nuoria suoraan ja lisäämään nuorten työelämävalmiuksia. Suomessa hankkeessa ovat mukana esimerkiksi paperi- ja kartonkipakkauksia valmistava AR Carton sekä kierrätyspalveluja tarjoava Kuusakoski.

“Yhdessä kumppaneidemme kanssa järjestämme ensi kuussa nuorille CV-klinikat, joissa ammattilaiset tarjoavat nuorille neuvoja ansioluettelon kehittämiseen”, Suomen Nestlén toimitusjohtaja Sakari Kotka kertoo.

Suomessa nestléläiset ovat hakeutuneet mentoroimaan mm. Agronomiliiton, Helsingin Diakonissalaitoksen Amigo-hankkeen, MPS:n, Suomen Mentoreiden ja ViTa Ry:n (Viikin Taloustieteilijät) kautta.

Suomen Nestlé työllistänyt yli kolmanneksen enemmän nuoria

Nuorten työntekijöiden mielestä Suomen Nestlé tarjoaa mielekästä työtä kohtuullisella palkalla ja toimii oikeudenmukaisesti sekä tasapuolisesti. Nuorten mielipiteitä on kartoitettu kahtena kesänä osana Suomen lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaa.

Kyselytulosten mukaan nuoret työntekijät ovat tyytyväisiä Nestléen työnantajana ja valmiita suosittelemaan yritystä ystävilleen. 75 % kyselyyn vastanneista oli opiskelijoita. Suomen Nestlé on osallistunut Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan kolmena vuonna.

Noin 8 000 nuorta Euroopassa on viimeksi kuluneiden kahdeksan kuukauden aikana hyötynyt Nestlén nuorisotyöllisyysaloitteesta. Suomessa Nestlé on kuluvana vuonna työllistänyt noin 35 % enemmän nuoria kuin edellisvuonna. Vuoden 2014 aikana Suomen Nestlén on työllistänyt 132 alle 30-vuotiasta nuorta, joista 28 sijoittui pääkonttorille Espooseen, 20 Turun lastenruokatehtaalle, 78 Turengin jäätelötehtaalle ja kuusi Juuan liemi- ja kastiketehtaalle. Vuonna 2013 vastaavalla ajanjaksolla Suomen Nestlé työllisti yhteensä 98 nuorta eri toimipisteissään.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Aino Pajukangas, Suomen Nestlé, [email protected] tai p. 050 348 5620

Financial Manager Maija Junkola-Lehtonen, AR Carton, [email protected] tai p. 050 317 0571

HR Manager Charlotta Halsas, Kuusakoski, [email protected] tai p. 020 781 7016

Agronomiliiton mentorointiohjelma

Helsingin Diakonissalaitoksen Amigo-hanke

MPS Cross-Company Mentorointi -ohjelma

Suomen lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen Kesäduuni -kampanja

Suomen Mentorit

ViTa Ry

Article Type