Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé kasvattaa naisjohtajien osuutta vauhdilla

Uutiset
Maaliskuu 06, 2019

Nestlé on julkistanut suunnitelman naisten osuuden kasvattamiseksi yhtiön ylimmässä johdossa eri puolilla maailmaa. Suunnitelma on osa yhtiön sitoumusta tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille työntekijöilleen.

Nestlé on työskennellyt määrätietoisesti naisten suhteellisen osuuden kasvattamiseksi johtotehtävissä. Maailmanlaajuisesti 43 prosenttia yhtiön johtajista on nyt naisia. Nestlén sukupuolten tasavertaisuusohjelma (Gender Balance Acceleration Plan) on yksi toimenpiteistä, joilla tähdätään naisten osuuden kasvattamiseen 20 prosentista 30 prosenttiin yhtiön 200 ylimmän johtajan keskuudessa vuoteen 2022 mennessä.

Pohjoismaissa hyvä tilanne

”Olemme ylpeitä siitä, että Nestléllä Pohjoismaissa on hyvä tilanne sukupuolten välisessä tasapainossa johtotehtävissä”, sanoo yhtiön Pohjoismaiden viestintäjohtaja Cathrine Ossborn. ”Pohjoismaissa 53 prosenttia päälliköistä on naisia, ja johtajista naisia on 47 prosenttia. Suomessa 64 prosenttia päälliköistä on naisia.”

Nestléllä on maailmalaajuisesti 308 000 työntekijää, joista noin 300 Suomessa.

“Haluamme olla oikealla asialla”, sanoo Nestlén pääjohtaja Mark Schneider. ”Uskomme että monimuotoisuus sekä naisjohtajien osuuden kasvattaminen vahvistavat yrityskulttuuriamme ja tekevät yhtiöstä entistä paremman. Asetamme tavoitteille mittarit voidaksemme sitoutua kehitykseen. Tiedämme että sukupuolten tasapaino parantaa päätösten laatua, kasvattaa innovaatiokykyä ja lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä.”

Nestlé nostettiin hiljattain Bloombergin sukupuolten tasa-arvoindeksiin (2019 Bloomberg Gender-Equality Index).

Nestlén sukupuolten tasavertaisuusohjelmalle on asetettu seuraavat tavoitteet:

  • Kaikkia päälliköitä tuetaan osallistavan työyhteisön rakentamisessa.
  • Varmistetaan, että kaikki päälliköt ovat osallistuneet koulutukseen, joka auttaa tunnistamaan tiedostamattomia ennakkoluuloja.
  • Työntekijöitä rohkaistaan hyödyntämään Nestlén yhtiöiden vanhempainlomaohjelmia ja joustavia työaikakäytäntöjä.
  • Lisätään sisäistä mentorointia ja sponsorointia pätevien naisten nostamiseksi johtotehtäviin.
  • Lisätään naisten ylennyksiä ja palkkaamista ylimpään johtoon.
  • Tarkastellaan tuloksia yhdessä johtajien kanssa sukupuolten välisen tasapainon edistämiseksi.
  • Jatketaan toimenpiteitä yhdenvertaisen palkkauksen edistämiseksi ja sukupuolten välisen palkkakuilun eliminoimiseksi.
  • Hankkeen edistymisestä kerrotaan Nestlén yritysvastuuraportissa (Creating Shared Value Report).

Sukupuolten tasapaino on avainulottuvuus Nestlén monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisessä. Tasavertaisuus on osa yhtiön kulttuuria ja ilmentää osaltaan yhtiön arvoja sekä olemassaolon tarkoitusta.

Lisätietoa Nestlén kansainvälisiltä sivuilta.

 

Article Type