Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlén 2011 yhteiskuntavastuuraportille GRI A-luokitus

Uutiset
Vevey,
Huhtikuu 12, 2012
Nestlén mukaan menestyvän liiketoiminnan edellytys on, että yritys tuottaa pitkällä aikavälillä lisäarvoa niin yhteiskunnalle kuin osakkeenomistajilleen.

Näin näemme yhteiskuntavastuun (Creating Shared Value, CSV). Yhteiskuntavastuuraportoinnin tavoitteena on kertoa avoimesti toimintamme pitkäaikaisista vaikutuksista yhteiskuntaan ja siitä, miten vastuullisuus liittyy liiketoimintamme pitkän aikavälin menestykseen.

Olemme juuri julkaisseet maailmanlaajuisen yhteiskuntavastuuraportin, joka kuvaa edistysaskelia ja haasteita painopistealueillamme, jotka ovat ravitsemus, vesi ja maatalouden kehitys, sekä suorituksiamme kestävän kehityksen saralla

Tänä vuonna raportoimme yhteiskuntavastuusta GRI-kriteerien (Global Reporting Initiative) A-tason mukaisesti. Olemme ensimmäinen globaali elintarvikealan yritys, joka toimii näin.

Raporttimme kattaa – ei ainoastaan painopistealueemme veden, ravitsemuksen ja maatalouden kehityksen – vaan myös uudet aihepiirit: ihmisoikeudet, ihmisten monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden ja korruption.

Voit lukea koko raportin osoitteessa (PDF, 3MB)

Tiivistelmä yhteiskuntavastuuraportistamme keskittyy tänä vuonna Nestlén vastaukseen maailman vesiongelmaan. Raportin vedestä kertova osuus on jäsennetty YK:n Global Compact CEO Water Mandate –aloitteen mukaan. Raportoimme toimenpiteistämme aloitteen avainalueiden (toimintaperiaatteet , kollektiiviset toimenpiteet, välittömät toimenpiteet, toimitusketju, yhteisön sitoutuminen) mukaan.

Materiaali

Kaikki yhteiskuntavastuuseemme liittyvä materiaali, kuten valokuvat, videot ja esimerkit, on julkaistu internet-sivuillamme osoitteessa: www.nestle.com/csv

Toivottavasti raporttimme on mielestäsi viihdyttävä ja informatiivinen! Otamme mielellämme vastaan sitä koskevaa palautetta ja näkemyksiä.

Article Type