Nestléltä sitoumus tuotantoeläinten hyvinvoinnista

Uutiset
Vevey,

Nestlé on ilmoittanut merkittävästä sitoumuksesta, joka parantaa eläinten hyvinvointia yhtiön tuotantoketjussa.

Sitoumus on seurausta yhteistyöstä kansalaisjärjestö World Animal Protectionin kanssa. Sopimuksen ansiosta sadattuhannet maatilat, jotka toimittavat Nestlélle maitotuotteita, lihaa, siipikarjaa ja munia, saavat aikaisempaa tiukemmat vaatimukset eläinten hyvinvointiin.

Nestlé on ensimmäinen merkittävä elintarvikeyritys, joka on ryhtynyt kansainväliseen kumppanuuteen eläinten hyvinvointiin keskittyvän kansalaisjärjestön kanssa. World Animal Protection on toiminut jo viidenkymmenen vuoden ajan parantaakseen eläinten hyvinvointia yhteistyössä hallitusten, yhteisöjen ja kansainvälisten edustustojen kanssa.

Korkeimmat mahdolliset standardit

Nestléllä on maailmanlaajuisesti noin 7 300 tavarantoimittajaa jolta se ostaa suoraan eläinperäisiä tuotteita, kuten maitoa, lihaa sekä munia. Jokainen näistä toimittajista vuorostaan tekee ostoja muilta toimijoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että Nestlén vastuullisen hankinnan suositukset koskevat satoja tuhansia maatiloja ympäri maailmaa.

World Animal Protection on tehnyt yhteistyötä Nestlén kanssa parantaakseen Nestlén vastuullisen hankinnan suosituksia, joita kaikkien toimittajien tulee noudattaa osana Nestlén tavarantoimittajien eettisiä ohjeita. Molemmat näistä ohjeista ovat Nestlén tuotantoeläinten hyvinvointisitoumuksen taustalla. Ohjeisiin sisältyy esimerkiksi tilavaatimuksia tiettyjen eläinten kuten lehmien ja sikojen kasvatuskarsinoita varten, jolla varmistetaan, että eläimillä on tarpeeksi tilaa.

Maatilojen arviointi

Nestlé on valtuuttanut riippumattoman tarkastajan, SGS:n, suorittamaan tarkastuksia tuotantomaatiloilla. Tarkastuksissa varmistetaan, että tiloilla toimitaan uuden sitoumuksen mukaisesti. Vuonna 2014 SGS on jo tehnyt eri puolilla maailmaa satoja maatilatarkastuksia. World Animal Protectionin edustajat ovat suorittaneet pistokokeita osana joitain näitä tarkastuksia.

Jos maatilalla toimitaan sitoumuksen vastaisesti, Nestlé ryhtyy toimittajan kanssa toimenpiteisiin parantaakseen tuotantoeläinten kohtelua ja varmistaakseen että toimittaja noudattaa tulevaisuudessa ohjeita. Jos kumppani tästä huolimatta ei edisty, Nestlé lopettaa yhteistyön toimittajan kanssa.

Uusi sitoumus on osa Nestlén vastuullisen hankinnan toimintaa. Nestlén vastuullisen hankintatoimen sitoumus kattaa ihmisoikeudet, terveys-, turvallisuus-, ja ympäristöongelmat.

Lisätietoja:
World Animal Protection: http://www.worldanimalprotection.org/

Nestlén sitoumus tuotantoeläinten hyvinvoinnista: http://www.nestle.com/csv/rural-development-responsible-sourcing/responsible-sourcing/animal-welfare

Viestintäpäällikkö Aino Pajukangas, Suomen Nestlé, [email protected]
tai p. 050 348 5620