Sort by
Sort by

Purina käynnistää ensimmäisen valtameren ennallistamisohjelmansa Euroopassa

Uutiset

Ohjelman tavoitteena on ennallistaa 1 500 hehtaaria meren elinympäristöjä vuoteen 2030 mennessä
 

  • Valtameret ovat elintärkeitä kaikelle elämälle maapallolla, sillä ne tarjoavat ravintoa ja toimeentulon miljardeille ihmisille eri puolilla maailmaa
  • Liikakalastus, saastuminen ja ilmastonmuutos ovat vahingoittaneet lähes puolta maailman valtameristä ja aiheuttaneet merten ekosysteemien dramaattista häviämistä
  • Tämän haasteen ratkaisemiseksi Purina tekee yhteistyötä Euroopassa eri asiantuntijoiden kanssa meriruohon, osteririuttojen ja merileväkantojen ennallistamiseksi, sillä ne tarjoavat elintärkeitä elinympäristöjä merieliöille, kuten kaloille.
  • Ohjelmassa keskitytään useiden lajien ennallistamiseen eri alueilla, jotta meriympäristön biologiseen monimuotoisuuteen voitaisiin vaikuttaa nykyistä enemmän.
     

Valtameret ovat elintärkeitä kaikelle elämälle maapallolla. Ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan seurauksena valtamerten terveys kuitenkin heikkenee hälyttävällä vauhdilla, mikä vaarantaa koko meren eliöstön. Kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi valtameriämme on suojeltava. Tämän vuoksi Nestlé Purina käynnistää Euroopassa ensimmäisen valtameren ennallistamisohjelmansa, jonka tarkoituksena on auttaa torjumaan Euroopan merten biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä.

Purina Europe tekee yhteistyötä eri asiantuntijaorganisaatioiden kanssa auttaakseen ennallistamaan merien elinympäristöjen pinta-alaa 1 500 hehtaarilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaa noin 3 700 jalkapallokentän pinta-alaa. Kalat ovat tärkeä osa Purinan toimitusketjua, sillä Purinan tuotteissa käytetään kalan sivutuotteita, joita ei elintarviketeollisuudessa voida käyttää. Näin lemmikkiruokaan sopivat ja arvokkaat raaka-aineet voidaan hyödyntää, eikä mitään mene hukkaan.

Purina investoi yhteistyökumppaneidensa valtamerten kunnostusratkaisuihin ympäri Eurooppaa tavoitteenaan tehdä niistä tehokkaita ja skaalautuvia. Kukin kumppani kohdistaa toimensa lajeihin, jotka edistävät hävinneiden, paikallisesti tärkeimpien merielinympäristöjen ennallistamista. Ohjelman ensimmäinen vaihe kestää kolme vuotta, ja siinä asetetaan etusijalle tutkimuksen kehittäminen, mittauspuitteet ja olosuhteet, joissa entisöintiratkaisuja voidaan laajentaa tehokkaasti. Toisen vaiheen on tarkoitus alkaa vuonna 2026, ja siinä keskitytään hyväksi havaittujen ratkaisujen laajentamiseen.

Seagrass-konsortio, jota edustaa yksi sen perustajakumppaneista, Sea Ranger Service, rakentaa ratkaisuja meriheinän istuttamiseksi. Meriheinä on tärkeä elinympäristöjä muodostava laji, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja kykenee sitomaan hiiltä. Oyster Heaven käyttää luonnonmateriaaleja kadonneiden osteririuttojen jälleenrakentamiseen. Osterit lisäävät biologista monimuotoisuutta ja tarjoavat kodin monille eri lajeille. Lisäksi ne ovat luonnollisia veden suodattimia, jotka poistavat vedestä epäpuhtauksia, kuten liiallista typpeä. Tämä auttaa puolestaan parantamaan veden laatua. Parempi vedenlaatu mahdollistaa sen, että auringonvalo saavuttaa paremmin meriruohoniityt, jotka voivat näin ollen paremmin.

Urchinomics puuttuu merisiilien liikalaiduntamisesta aiheutuneisiin ongelmiin. Merisiilet ovat ylilaiduntaneet merilevää, koska niiden luontaiset viholliset ovat vähentyneet merkittävästi. Merisiilien poistaminen alueelta auttaa ekosysteemin, ja kelppikantojen palautumista alueelle . Merilevä toimii luonnollisena vedenpuhdistajana, ja se tarjoaa elinympäristöjä, ruokaa ja energiaa monille meren eliöille samalla, kun se sitoo itseensä merkittäviä määriä hiiltä. SeaForester käyttää liikkuvien merilevätaimitarhojen kaltaisia menetelmiä nopeasti katoavien merileväalueiden ennallistamiseen.

Kaikkia näitä ratkaisuja on pilotoitu eri kohteissa ja niitä on mahdollista skaalata. Niitä tukevat tieteellinen tutkimus ja tunnetut akateemiset organisaatiot, ja niissä painotetaan voimakkaasti yhteisön ja paikallisten sidosryhmien osallistumista. Ohjelma vastaa niihin haasteisiin, joita kumppaniorganisaatiot tyypillisesti kohtaavat. Yhteistyössä tähän ohjelmaan osallistuvien kumppaneiden kanssa edistetään merielinympäristöjen ennallistamiseen liittyvää tiedettä ja eri menetelmiä. Tehokas ennallistaminen edellyttää, että toimimme yhdessä, ja siksi Purina toimii myös useiden ohjelmaa tukevien konsultoivien kumppaneiden* kanssa.

Ennallistamista tehdään Ranskassa (Arcachonin lahti), Alankomaissa (Zeeland mukaan lukien), Norjassa (Tromssa) ja Portugalissa (Cascais & Peniche), ja uusia kohteita Saksassa ja Britanniassa etsitään.

Purinan Euroopan viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kerstin Schmeiduch kertoo, että he ovat ilahtuneita voidessaan käynnistää Purinan ensimmäisen valtamerten ennallistamisohjelman Euroopassa: ”Merten biologisen monimuotoisuuden huvetessa merkittävästi tarvitaan yhteisiä ennallistamistoimia. Olemme sitoutuneita tekemään oman osuutemme merten biologisen monimuotoisuuden palauttamiseksi omassa laajennetussa toimitusketjussamme. Pyrimme yhdessä kumppaneidemme kanssa aktiivisesti auttamaan Euroopan mittakaavassa olevien merielinympäristöjen ennallistamisessa."

Bright Tiden toimitusjohtaja Harry Wright sanoo puolestaan, että he ovat innostuneita yhteistyöstä Purinan kanssa Euroopassa: "Ohjelman rakenne antaa asiantuntijakumppaneille mahdollisuuden laajentaa ratkaisujaan, ja jakaa tietoa sekä asiantuntemusta. Tämä auttaa meitä tekemään yhteistyötä tehokkaasti ja antaa meille mahdollisuuksia mitata onnistumisiamme, ja myös hyödyntämään onnistuneita ratkaisuja muualla. Jatkossa ohjelma voi osaltaan luoda koulutus-, työllisyys- ja liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yhteisöille."

Valtamerten ennallistamisohjelma on osa Purinan laajempaa sitoumusta edistää valtamerten ja maaperän ekosysteemien elvyttämistä. Purina on edelleen sitoutunut tavoitteeseensa, jonka mukaan 100% sen käyttämistä kala- ja äyriäistuotteista on vastuullisesti tuotettuja tai luomutuotteita. Purina on ylpeä vuonna 2023 perustamastaan Bycatch Solutions -hankkeesta. Purina tukee myös konsortiotutkimusta, jossa tutkitaan merileväpohjaisten biostimulanttien roolia ja merkitystä uudistavassa maataloudessa.

Lisätietoa medialle:

Yhteistyökumppanit ja termit:

Oyster Heaven on Alankomaissa toimiva merten suojelujärjestö, joka käyttää ainutlaatuista teknologiaa ja malleja, joiden avulla voidaan toteuttaa skaalautuvia ja kustannustehokkaita osteririutan kunnostusprojekteja.

SeaForester on Portugalissa toimiva ympäristövaikutusyritys, joka keskittyy palauttamaan nopeasti katoavaa merilevää Eurooppaan käyttämällä kustannustehokkaita ratkaisuja merilevänkantojen elvyttämiseen ja esimerkiksi liikkuvia merilevätaimitarhoja.

Sea Ranger Service on Alankomaissa toimiva yhteisö, joka kouluttaa ja työllistää nuoria tekemään meriruohon kunnostustöitä. Yhteisö on yksi perustajaosakkaista Seagrass-konsortiossa, jonka tarkoituksena on nopeuttaa meriruohon laajamittaista kunnostamista Euroopassa. Konsortio tekee yhteistyötä meriruohoniittyjen istuttamiseksi, ennallistamiseksi ja seuraamiseksi sekä kehittää standardoituja ennallistamiskäytäntöjä.

Urchinomics auttaa palauttamaan kelppikantoja Norjassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa (Kaliforniassa) poistamalla ekologisesti haitallisesti liikalisääntyneitä merisiilejä.

Tietoja ohjelman kanssa yhteistyössä toimivista konsultointiyhteisöistä:

Article 13 on sitoutumaton, kestävän kehityksen konsultointiyhteisö, joka tarjoaa strategista neuvontaa ja raportointipalveluita yksityisille, julkisille ja vapaaehtoisorganisaatioille. Yhteisössä uskotaan vaikutukseen perustuvaan kestävyyteen, jossa käytetään kriittistä tiedettä tukemaan sellaisia edellytyksiä elämälle, joissa maapallon kantokyky ja yhteiskunnan tarpeiden rajat otetaan huomioon. Yhteisö on Purina strateginen neuvonantaja Ocean Restoration -ohjelmassa Euroopassa, ja myös sen kehittämisessä.

Bellona Foundation on kansainvälinen, tieteeseen pohjautuva voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on luoda hiilinegatiivinen yhteiskunta, joka perustuu uudistavaan kasvuun.

Bright Tide on kestävän kehityksen konsulttiyritys, joka työskentelee organisaatioiden kanssa vastatakseen kiireellisiin ilmasto- ja biodiversiteettihaasteisiin ympäri maailmaa.

Lisätietoja Nestlé Purinasta:

Nestlé Purina uskoo, että kun ihmiset ja lemmikit kohtaavat, tulee elämästä entistä rikkaampaa. Siksi Purina on yli 125 vuoden ajan sitoutunut tarjoamaan korkealaatuista ravintoa lemmikeille ja tukemaan niitä ihmisiä, jotka rakastavat lemmikkejä.

Purinan tavoitteena on tulla Euroopan luotetuimmaksi lemmikkiruoan valmistajaksi, ja samanaikaisesti vaikuttaa myönteisesti sekä lemmikkieläimien, ihmisten ja maapallomme hyvinvointiin. Vuonna 2022 yhtiö käynnisti kuusi uutta Purina-sitoumusta (2023-2030) auttaakseen tässä tavoitteessa onnistumista; tukeakseen lemmikkieläinten adoptointia ja vastuullista omistamista, parantaakseen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia ja auttaakseen maaperän ja valtamerten ekosysteemien uudistumista.

Purina-tuotevalikoima sisältää monia tunnettuja ja rakastettuja lemmikkieläinten ruokia, kuten Latz®, Purina ONE®, Gourmet® ja Pro Plan®.

Lue lisää https://www.purina.fi

Lisätietoja Purinan valtamerten ennallistamisohjelmasta ja Purinan sitoumuksista löydät täältä [englanniksi]: Our Commitments: Revive Ecosystems in Ocean & Land | Purina