Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tutkimus: Suomalaiset pikkulasten vanhemmat luottavat ravitsemustietämykseensä – neuvola ehdoton ykköslähde

Uutiset
Toukokuu 21, 2018

Suomen Nestlén Kantar TNS:llä teettämän tutkimuksen mukaan valtaosa vanhemmista kokee tietävänsä tarpeeksi pienten lasten ravitsemuksesta ja päälähde tälle tiedolle on neuvola.

Tutkimustuloksissa korostui erityisesti hyvä käsitys omasta ravitsemustietämyksestä. Tutkimukseen vastanneista 91 % koki tietävänsä tarpeeksi lapsen hyvästä ravitsemuksesta ja päälähde tälle tiedolle on neuvola. Naiset ja miehet vastasivat hyvin samankaltaisesti, suurin ero oli omalta puolisolta saatavassa tiedossa. Miehistä lähes puolet (47 %) koki toiseksi tärkeimmäksi tiedonlähteeksi oman puolison, kun naisilla vastaava luku oli vain 1%.

Tutkimus toteutettiin huhti-toukokuussa 2018 ja siinä selvitettiin suomalaisten pienten lasten (0-5v) vanhempien näkemyksiä ravitsemuksesta ja pikkulapsiarjesta. Tutkimukseen vastasi 412 vanhempaa ja sen virhemarginaali on n. 4,8 prosenttiyksikköä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös kiintymyssuhteen rakentumisesta vanhemman ja lapsen välille. Perheen onnellisuuden koettiin vaikuttavan tähän eniten (99 %). Vauvan imettämisellä (80 %) ja lapsen kotona hoitamisella (70 %) uskottiin olevan paljon tai hyvin paljon vaikutusta vanhempien ja vauvan välille rakentuvaan kiintymyssuhteeseen. Naisista 28 % ja miehistä 12 % kokivat kiintymyssuhteen lapseen heikkenevän, jos lasta ei imetettäisi. Vastaajista jopa 44 % uskoi, että perhepedissä nukkuminen lisää kiintymyssuhteen rakentamista hyvin paljon tai paljon.

Monet kyselyyn vastanneet kokivat myös tuntevansa pienille lapsille suunnatuiden tuotteiden käytön ja vaikutukset hyvin. Naisista 71 % vastasi tietävänsä kuinka vieroitusvalmisteita käytetään imetyksen rinnalla. Toisaalta vain noin puolet vastaajista (56 %) ilmoitti ymmärtävänsä pakkausselosteiden perusteella, mitä vieroitusvalmiste sisältää. Vastanneista 73 % ilmoitti tietävänsä, miksei lehmänmaitoa suositella alle vuoden ikäisille lapsille ja 65 % miten ravitsemus vaikuttaa vauvan tulevaan suolistobakteerikantaan.

Lapsen makumieltymykset kehittyvät varhain

Tutkimus julkistettiin Suomen Nestlén tilaisuudessa tiistaina, jossa puhuttiin laajasti lapsen ravitsemuksesta ensimmäisinä ikävuosina. Tilaisuudessa FT, dosentti Hanna Lagström Turun yliopistosta korosti, että monipuolisuus ja säännöllisyys on tärkeää lapsen ravitsemuksessa.

”Kasvava lapsi ei pysty syömään kerralla yhtä suuria annoksia kuin aikuiset, joten hän tarvitsee useita pieniä aterioita päivässä. Kun koko perheellä on säännöllinen ateriarytmi ja terveelliset ruokavalinnat, lapsen on helppo alusta pitäen liittyä mukaan perheen yhteiseen ruokailuun, ja syödä mahdollisuuksien mukaan samaa ruokaa muun perheen kanssa. Kotona opittu terveellinen ruokavalio ja perheen ruokailuun liittyvät tottumukset ja tavat heijastuvat usein aikuisikään saakka”, Lagström kertoi tilaisuudessa.

Lisätietoja:

Nea Mertsalmi, Senior Brand Manager, Infant nutrition, Suomen Nestlé p. 010 3951 483 [email protected] www.hyvatevaat.fi, www.facebook.com/hyvatevaat

(1.) Tietoa tutkimuksesta

  • Tutkimus kohdennettiin enintään viisivuotiaiden lasten vanhemmille
  • Kyselyyn tuli 412 vastausta
  • Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 4,8 prosenttiyksikköä
  • Tutkimuksen toteutti Kantar TNS

Nestléstä

 

Nestle on maailman suurin elintarvikeyritys. Nestlé käyttää tutkimukseen- ja tuotekehitykseen 1,5 miljardia euroa vuodessa eli enemmän kuin mikään muu alan yritys. Nestlé toimii 191 maassa ja meillä on 328 000 työntekijää.

Nestlén tarkoituksena on parantaa elämänlaatua ja edistää terveellisempää tulevaisuutta. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ihmisille ja eläimille jokaiseen elämäntilanteeseen.Valikoimaamme kuuluu yli 2000 tuotemerkkiä. Niistä osa on maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten Nescafe, Nespresso, Nestlé vauvanruoka, Cheerios, KitKat ja Purina-eläinruoka ja osa paikallisia suosikkituotteita kuten Piltti-tuotteet Suomessa.

Nestlén toimintaa ohjaa ravitsemus-, terveys- ja hyvinvointistrategia. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsin Veveyssä, jossa Nestlé perustettiin 150 vuotta sitten. Suomen Nestléllä työskentelee noin 300 henkilöä tehtaillamme Turussa ja Juuassa sekä pääkonttorillamme Espoossa.

 

Article Type