Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vauhdikkaat Nestlé Healthy Kids -iltapäiväkerhot liikuttavat tuhansia lapsia eri puolilla Suomea

Uutiset
Helmikuu 21, 2017
- UKK-instituutin selvityksen mukaan iltapäiväkerhot vahvistivat lasten kokemusta omista liikuntataidoistaan ja innostivat liikkumaan.

Vauhdikkaat Nestlé Healthy Kids -iltapäiväkerhot kannustavat tuhansia lapsia liikkumaan eri puolilla Suomea. Suuren suosion saavuttaneet, ilmaiset iltapäiväkerhot jatkuvat jo neljättä vuotta. Ne ovat mahdollistaneet liikunnallisten iltapäiväkerhojen järjestämisen kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Tänä vuonna reippaillaan 20 paikkakunnalla kevään ja syksyn aikana.

Nestlé Healthy Kids on Nestlén ja Suomen Urheiluliiton yhteistyöohjelma. Ohjelma on kannustanut lapsia liikkumaan ja saamaan tietoa terveellisestä ravinnosta jo vuodesta 2014. Ohjelmassa alakoululaiset osallistuvat iltapäiväkerhoihin, joissa opetellaan liikunnan perustaitoja: hyppäämistä, heittämistä ja juoksemista yleisurheilun keinoin. Lisäksi lapset saavat tietoa terveellisestä ruokavaliosta UKK-instituutin Terve koululainen -hankkeen suunnittelemista toiminnallisista tuokioista.

- On hienoa jatkaa hanketta, jolle jokainen viime vuoden ohjaaja koki olevan kysyntää omalla paikkakunnallaan. Paikallisista urheiluseuroista tulevat ohjaajat pystyvät hyödyntämään kerho-sisältöjä, materiaaleja ja ohjelmasta opittua myös muussa seuransa ohjaustoiminnassa, kertoo Suomen Urheiluliiton projektipäällikkö Tiina Haapanen.

Viime vuonna Nestlé Healthy Kids -ohjelma liikutti noin 10 000:ta 6−12-vuotiasta lasta yhteensä noin 4 000 tuntia. Iltapäiväkerhojen lisäksi kouluilla järjestettiin luokkien välinen Aktiivisuushaaste-kilpailu, jossa koululaiset mittelevät siitä, mikä on aktiivisin luokka terveyttä edistävissä arkihaasteissa. Haastekilpailuun osallistui luokkia yhteensä 46 koulusta. Yhteistyöohjelma on näin liikuttanut kolmen vuoden aikana yhteensä 57 kerhossa jo melkein 30 000 alakoululaista.

UKK-instituutti on selvittänyt Nestlén ja Suomen Urheiluliiton pyynnöstä kahtena vuonna lasten liikunta- ja ravintotottumuksia sekä heidän arvioitaan omista taidoistaan ja niiden muutoksista iltapäiväkerhojen alussa ja lopussa tehtävien kyselyjen avulla. Lapset kokivat, että heidän liikuntataitonsa kehittyivät kerhon aikana. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta lapsesta oli kiinnostunut lisäämään liikuntaa ja lähes kaikki halusivat jatkaa iltapäiväkerhossa myös tulevaisuudessa, jos se on mahdollista.

Lisää liikettä alakoululaisille kouluympäristössä

Suositusten mukaan suomalaisten kouluikäisten lasten ja nuorten tulisi terveytensä kannalta liikkua päivittäin vähintään 1−2 tuntia monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Tuoreet, objektiiviset mittaukset ovat osoittaneet, että vain pieni osa suomalaisista lapsista ja nuorista yltää suositusten mukaisiin liikuntamääriin. Koululaisten arkeen tarvitaankin monipuolisia ja helposti toteutettavia mahdollisuuksia lisätä liikkumista ja vähentää paikallaanoloa. Vähän liikkuville lapsille liikunnan lisääminen koulupäiviin ja koulujen yhteydessä järjestettävä kerhotoiminta on erityisen tärkeää.

- Nestlé Healthy Kids saa jälleen ison joukon koululaisia liikkeelle ja opastaa terveellisen syömisen keskeisissä teemoissa. Yleisurheilussa yhdistyvät hyppääminen, heittäminen ja juokseminen ovat perustaitoja kaikessa liikunnassa. Ne luovat hyvää pohjaa liikunnalliseen elämäntapaan, sanoo Suomen Urheiluliiton seurapalvelujohtaja Harri Aalto.

 
Lisätietoa:

http://www.yleisurheilu.fi/lapset-ja-nuoret/koulu/iltapaivakerho-koulussa

Lähteet: 
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille, 2008
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016.Article Type