Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Yritysvastuuraportti: Nestlé on sitoutunut edistämään terveellisempää tulevaisuutta

Uutiset
Maaliskuu 28, 2018

Nestlé on julkaissut vuoden 2017 yritysvastuuraporttinsa. Raportin mukaan yhtiö on saavuttanut onnistuneesti useita määrittelemiään yritysvastuutavoitteita. Näitä ovat muun muassa lasten kannustaminen elämään terveellisempää elämää ja ympäristökuormituksen pienentäminen.

 

- Tämä työ alkaa nuorista. Vuonna 2017 olemme tehostaneet lasten hyvinvointia edistäviä ohjelmiamme, jotka auttavat lasten vanhempia ja huoltajia terveellisemmän lapsuuden rakentamisessa, toteavat Nestlén hallituksen puheenjohtaja Paul Bulcke ja toimitusjohtaja Mark Schneider raportissa.

 

Vuoden 2017 aikana Nestlé on tuonut markkinoille yli tuhat terveellisempää tuotetta. Yhtiö on myös luonut reilut 41 000 työ- ja harjoittelupaikkaa nuorisotyöllisyysohjelmansa kautta.

 

Suomessa Nestlé julkisti äskettäin päätöksen, jonka myötä liikkumaan kannustavat Nestlé For Healthier Kids -iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa seuraavan kolmen vuoden ajan. Nestlén ja Suomen Urheiluliiton yhteistyöohjelma tarjoaa vuosittain ilmaisia, liikunnallisia iltapäiväkerhoja 20 paikkakunnalla Helsingistä Tornioon. Lapset saavat myös tietoa terveellisestä ruokavaliosta UKK-instituutin materiaaleista.

 

Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetty

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Nestlé on onnistunut vähentämään kasvihuonepäästöjään yli 30 prosenttia. Myös veden käsittelylle asetettu tavoite vähentää ympäristökuormitusta on saavutettu. Nestlén kaikkien tuotantolaitosten tiukennettu vesienkäsittelyohjelma on otettu käyttöön.

 

Maailman, markkinoiden ja kuluttajien odotusten nopeassa muutoksessa yhtiö on sitoutunut jaetun yhteisen arvon luomiseen (creating shared value). Se tarkoittaa, että yhtiö luo arvoa osakkeenomistajien lisäksi myös yhteiskunnalle.

 

Nestlén pitkän aikavälin tavoitteina on edesauttaa 50 miljoonaa lasta elämään terveempää elämää ja parantaa 30 miljoonan ihmisen toimeentuloa yhteisöissä, jotka liittyvät Nestlén liiketoimintaan. Lisäksi Nestlén tavoitteena on, ettei sen toiminnasta aiheudu lainkaan ympäristövaikutuksia vuoteen 2030 mennessä. Näillä pitkän aikavälin sitoumuksilla Nestlé tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 2030.

 

Tänä vuonna Nestlé jatkaa vuodelle 2020 määrittämiensä vastuullisuustavoitteiden täyttämistä. Vastuullisuussitoumukset sekä katsaus vuoden 2017 edistysaskeliin on koottu Nestlé in society – Creating Shared Value and meeting our commitments -raporttiin. Raportti kattaa yhtiön toiminnan vaikutuksen yksilöihin, perheisiin, yhteisöihin ja ympäristöön.

 

Lisätietoa Nestlén kansainvälisiltä sivuilta.
Article Type