Sort by
Sort by

Miten Nestlé ehkäisee lapsityön riskiä?

no child labor

Lapsityövoimaa ei voida hyväksyä, ja se on vastoin kaikkia periaatteitamme. Lapset ansaitsevat mahdollisuuden oppia ja kasvaa turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. Olemme sitoutuneet työskentelemään tavarantoimittajiemme ja paikallisten yhteisöjen kanssa lapsityövoiman riskien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi toimitusketjustamme. Köyhyys, koulutuksen saatavuuden puute ja vähäinen tietoisuus lasten turvallisuudesta ovat lapsityön perussyitä. Pyrimme toimimaan kentällä ja puuttumaan näihin perimmäisiin syihin. Riippumattomat kolmannet osapuolet arvioivat jatkuvasti työmme sosiaalisia vaikutuksia.  

Suurin osa Länsi-Afrikassa esiintyvästä lapsityövoimasta johtuu siitä, että lapset tukevat vanhempiaan maatiloilla perheen tulojen lisäämiseksi. Siksi asetamme etusijalle perheiden ja maatilayhteisöjen tukemisen riittävän tulotason saavuttamiseksi. Tammikuussa 2022 käynnistimme tulojen kasvattamisohjelman, jolla puututaan juuri tähän lapsityövoiman perimmäiseen syyhyn, köyhyyteen. Luomme kaakaonviljelijöille kannustimia harjoittaa liiketoimintaa kestävällä tavalla sekä sosiaalisesti, että ympäristön kannalta. Samalla he saavat mahdollisuude saavuttaa sellaiset tulot, jotka takaavat perheille tyydyttävän elintason.

Mitä Nestlé tekee lapsityön ehkäisemiseksi? 

Koulutuksen saatavuuden varmistaminen 
Koulutus on ratkaisevan tärkeää lapsen tulevaisuuden kannalta. Selvitykset osoittavat, että lapsityötä esiintyy vähemmän niillä paikkakunnilla, joissa on korkeatasoinen koulutus (International Cocoa Initiative). 

  • Tarjoamme koulun ulkopuolelle jääneille lapsille pääsyn oppitunneille, joilla he voivat ottaa opinnoissaan kiinni. Lisäksi työskentelemme suoraan paikallisten yhteisöjen kanssa varmistaaksemme, että lapset saavat koulupaketit ja syntymätodistukset, joita lapset tarvitsevat päästäkseen kouluun Norsunluurannikolla. 
  • Olemme rakentaneet ja kunnostaneet 50 koulua Norsunluurannikolle ja parantaneet koulutuksen saatavuutta suojelemalla 128 000 lasta lapsityövoimalta. 
Helping Children Stay in School
 
Köyhyyden voittaminen edistämällä vakaata taloutta ja tervettä yhteiskuntaa

Köyhyys on yksi lapsityön perussyistä. Uskomme vakaasti, että maanviljelijöillä tulisi olla tulotaso, joka antaa heille, ja heidän perheilleen mahdollisuuden elää ihmisarvoista elämää. Nestlé Cocoa Plan -ohjelman kautta autamme maanviljelijöitä ja viljelijäyhteisöjä parantamaan toimeentuloaan muun muassa koulutuksen parantamisen, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja paikallisten säästö- ja lainajärjestöjen perustamisen avulla. Parannamme myös yhteisöjen perusinfrastruktuuria.

Lisäksi kokeilemme käteiskannustimia tukeaksemme maanviljelijöitä maatilojensa ympärillä olevien metsien suojelussa, varjopuiden istuttamisessa kaakaopuiden ympärille biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi ja lasten lähettämisessä kouluun. 

Perheiden ja yhteisöjen sitouttaminen 

Länsi-Afrikassa suurin osa kaakaonviljelyssä esiintyvästä lapsityövoimasta liittyy lapsiin, jotka tukevat vanhempiaan näiden maatiloilla. Siksi on olennaista sitouttaa perheeet ja yhteisöt lapsityötä ehkäiseviin toimiin. Nestlé Cocoa Plan -ohjelman avulla autamme vanhempia ymmärtämään mitkä tehtävät sopivat lapsille. Heti kun lapsityövoiman riskejä havaitaan missä tahansa tuhannesta lapsityövoiman seuranta- ja korjausjärjestelmämme (CLMRS) kattamasta kotitaloudesta (pdf, 6Mb), ryhdymme työskentelemään suoraan perheiden ja yhteisöjen kanssa. Haluamme ymmärtää perussyyt ja kehittää jokaiseen yksittäiseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja.

Toimien vaikutukset: Yhteisön yhteyshenkilöt vierailevat perheissä säännöllisesti kouluttaen aikuisia, mitaten edistymistä ja estäen takaiskuja. Yhteistyö yhteisön ja perheiden kanssa on ratkaisevaa: 1600 yhteisön yhteyshenkilöä kansalaisjärjestöistä, säätiöistä ja viljelijäjärjestöistä auttavat meitä parantamaan lasten hyvinvointia kylä ja maatila kerrallaan. Useat johtavat suklaata tuottavat yritykset käyttävät kehittämäämme seuranta- ja korjausjärjestelmäämme pyrkimyksissään poistamaa lapsityövoimaa omasta kaakaonhankintaketjustaan.  

Onko Yhdysvaltain Korkein Oikeus tehnyt jo päätöksen Nestlén lapsityövoimaa koskevista syytöksistä? 

Kesäkuussa 2021 korkein oikeus totesi, että tälle oikeudenkäynnille ei ole perusteita Nestléä vastaan. Nestlé ei osallistunut tässä kanteessa väitettyyn törkeään lapsityövoimaan. Olemme edelleen horjumattomia sitoutumisessamme lapsityövoiman torjuntaan kaakaoteollisuudessa ja teemme jatkuvasti yhteistyötä hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja teollisuuden kanssa tämän monimutkaisen, globaalin ongelman ratkaisemiseksi. 

Koulutuksen saatavuus sekä viljelymenetelmien ja toimeentulon parantaminen ovat ratkaisevan tärkeitä lapsityövoiman torjumiseksi kaakaotuotannossa. Puutumme näihin lapsityövoiman perimmäisiin syihin Nestlé Cocoa Plan -ohjelmamme kautta.  

 

Miten selvitätte mistä hankkimanne kaakao on peräisin? 

Vuoteen 2025 mennessä olemme sitoutuneet jäljittämään kaiken kaakaon tietyille maatiloille ja varmistamaan, että 100% käyttämästämme kaakaosta hankitaan Nestlé Cocoa Plan -ohjelman kautta. 

Ottaen huomioon ongelman laajuuden ja monimutkaisuuden uskomme, että yhteistyö hallitusten, muiden suklaayritysten ja kansalaisjärjestöjen välillä on välttämätöntä.  

Siksi: 

  • Teemme yhteistyötä kansallisten hallitusten, paikallisviranomaisten, kansalaisjärjestöjen sekä muiden yritysten kanssa, jotka hankkivat kaakaota näistä maista. 
  • Kolmannen osapuolen organisaatioiden, kuten Rainforest Alliance ja Fair Labor Association, riippumattomat tarkastukset auttavat parantamaan tilannetta jatkuvasti. 
  • Olemme tyytyväisiä asianmukaiseen kansainvälisiin standardeihin perustuvaan lainsäädäntöön, joka velvoittaa yritykset tunnistamaan ihmisoikeus- ja ympäristökysymykset, toimimaan niiden mukaisesti ja raportoimaan edistymisestään. Tuemme vahvaa ja johdonmukaista kansainvälistä kehystä ihmisoikeusraportoinnille.

Miten Nestlé on vaikuttanut lapsityön torjuntaan? 

Nestlé oli ensimmäinen yritys, joka otti käyttöön järjestelmän lapsityövoiman riskin torjumiseksi hankkimansa kaakaon toimitusketjussa. Teimme järjestelmämme lapsityövoiman riskin torjumiseksi saataville koko teollisuudenalalle, ja muut kaakaota ostavat yritykset käyttävät sitä nyt laajalti. Vuodesta 2012 lähtien olemme edistyneet merkittävästi tämän järjestelmän avulla. Noin 128 000 lasta on suojattu lapsityövoiman vaaralta, joista yli 40 000 lasta on järjestelmän kautta päässyt kouluun. 

Improving access to Schools in West Africa

 

Seuraavista raporteista voi lukea lisää aiheesta: Tackling Child Labor report (pdf, 4Mb).