Sort by
Sort by

Vastuullisesti tuotettua kahvia

Vastuullisesti tuotettua kahvia

Kahvi on yksi maailman kaupatuimmista hyödykkeistä, ja se on tärkeä vientikasvi monelle maalle. Ostamamme pavut päätyvät ikonisiin tuotemerkkeihimme ja levittävät iloa miljoonille ihmisille ympäri maailmaa.

Ostamme suurimman osan kahvistamme pieniltä perhetiloilta, jotka ovat globaalin toimitusketjumme ytimessä. Toimitusketjut jakautuvat yli 30 maahan, ja kullakin alueella on ainutlaatuiset olosuhteet ja riskit. Vaikka kahvin kysyntä kasvaa edelleen, muut viljelykasvit kilpailevat kahvin kanssa otollisista viljelyalueista.   
Ilmaston lämpeminen johtaa siihen, että kahvin viljelyyn sopivien viljelyalueiden osuus jopa puolittuu niillä alueilla, joilla kahvia nykyään viljellään. Samanaikaisesti noin 125 miljoonaa ihmistä ovat riippuvaisia kahvin viljelystä saatavasta toimeentulosta, ja on arvioitu, että 80 prosenttia kahvia viljelevistä perheistä elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Tarvitsemme tekoja, joilla voidaan varmistaa kahvin vastuullinen tuotanto pitkällä tähtäimellä. Ja tämän eteen meillä Nestléllä tehdään paljon töitä.
 

Kohti vastuullista kahvintuotantoa

    

Vuonna 2021

81.1 %

Vuonna 2025

100 %
Käynnistimme yli 10 vuotta sitten maailmanlaajuisen Nescafé Plan-suunnitelman. Olemme nyt määritelleet tavoitteemme tätä seuraavalle vuosikymmenelle. Nescafé Plan 2030 avulla tavoittelemme kahvialan osallistavampaa ja vastuullisempaa tulevaisuutta. Nestlé pystyy kokonsa vuoksi vaikuttamaan ja käytämme hyödyksi tätä, sekä kokemustamme parantaaksemme viljelijöiden elämänlaatua ja mahdollisuuksia elinkeinonsa ylläpitämiseen. Uudistava viljely on suunnitelman keskiössä. Teemme yhteistyötä kahvinviljelijöiden kanssa auttaaksemme heitä ottamaan käyttöön uudistavan viljelyn menetelmiä, jotka auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja parantamaan viljelyn tuottavuutta. 

Siirtyminen uudistavaan kahvinviljelyyn

Uudistava viljely on lähestymistapa, jonka tavoitteena on parantaa maaperän terveyttä, mahdollistaa veden luonnollista kiertokulkua ja lisätä biologista monimuotoisuutta. Terveemmät maaperäolosuhteet kestävät paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja parhaimmillaan voivat lisätä satoa, mikä auttaa parantamaan kahvinviljelijöiden elinoloja. 
 

Kahvinviljelijöille tarjotaan koulutusta, teknistä apua ja hyväsatoisia kahvilajikkeita, jotka auttavat heitä siirtymävaiheessa. Uudistavan viljelyn menetelmiä ovat esimerkiksi: 


• Peittokasvien istuttaminen maaperän suojelemiseksi. Tämä auttaa myös lisäämään maaperään orgaanista ainesta, joka edelleen sitoo enemmän hiiltä.  
• Käytetään vain maaperän terveyden kannalta oleellisia ja välttämättömiä orgaanisia lannoitteita.
• Lisätään välikasvien käyttöä ja näin biologista monimuotoisuutta 
• Karsitaan nykyisiä kahvipensaita, ja korvataan niitä ilmastonmuutokselle tai taudeille vastustuskykyisemmillä lajikkeilla. Näin voidaan lisätä viljelijöiden satoa.

Nescafé Plan 2030

Keskitymme niihin alkuperämaihin, joista ostamme valtaosan kahvistamme

NESCAFÈ tekee yhteistyötä kahvinviljelijöiden kanssa arvioidakseen useiden uudistavan viljelyn käytäntöjen tehokkuutta. Keskittymme erityisesti seitsemään avainmaahan, joista hankimme 90% kahvistamme: Brasilia, Vietnam, Meksiko, Columbia, Norsunluurannikko, Indonesia ja Honduras.

NESCAFÈ pyrkii saavuttamaan:
•    100% vastuullisen kahvintuotannon vuoteen 2025 mennessä 
•    20 % käyttämästämme kahvista on uudistavilla viljelymenetelmillä kasvatettua vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Meksikon, Norsunluurannikon ja Indonesian alueilla käynnistetään rahoitustukijärjestelmiin kohdistuva pilottihanke, jolla pyritään nopeuttamaan näiden alueiden siirtymistä uudistavaan viljelyyn. Testaamme yhdessä paikallisten kahvinviljelijöiden kanssa, mikä lähestymistapa sopii parhaiten kuhunkin maahan. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi:
• Käteiskannustimet uudistavien viljelykäytäntöjen käyttöönottamiseksi
• Tuloturva säävakuutuksella 
• Kahvinviljelijöiden paremmat mahdollisuudet saada luottoa

NESCAFÈ seuraa ohjelmien kehitystä ja arvioi niiden tuloksia yhdessä kahvinviljelijöiden sekä kumppaneidemme kanssa. Työtä täydentävät uudet asiantuntijakeskeiset kumppanuudet, kuten Sustainable Food Lab, joka keskittyy kahvinviljelijöiden tulojen arviointiin, strategiaan ja kehitykseen. 

Nescafé Plan 2030

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

    
Uudistavan viljelyn avulla voimme sitoa enemmän hiiltä ilmakehästä sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Uudistava viljely onkin keskeinen osa Nestlén nettonollapäästösitoumusta. NESCAFÈ:n tavoitteena on edistää Nestlén nettonollasitoumusta puolittamalla kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamalla nettonollataso vuoteen 2050 mennessä. Teemme yhteistyötä viljelijöiden ja kumppaneidemme kanssa viljelyalueiden suojelemiseksi, monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä metsäkadon ehkäisemiseksi. Autamme viljelijöitä istuttamaan yli 20 miljoonaa puuta kahviviljelmilleen tai niiden läheisyyteen.   
Nescafé Plan 2030

Kahvin toimitusketjujen läpinäkyvyys

Keskitymme jatkuvasti kahvimme jäljitettävyyteen. Tieto siitä, mistä pavut ovat peräisin, on ratkaisevan on ratkaisevan tärkeä toimittajia ja viljelijöitä, joilta hankimme kahvia. Riittävän tiedon avulla viljelijät ja toimittajat voivat parantaa käytäntöjään tullakseen osaksi kestävämpää toimitusketjua.


Autamme kahvinviljelijöitä koulutuksen ja hyväsatoisten kahvipensaiden avulla

Uskomme, että ihmisten tulee toimia luonnon kanssa tasapainossa. Tarjoamme viljelijöille koulutusta ja agronomien asiantuntemusta, jotta tuottavat ja kestävät menetelmät saavat jalansijaa ympäri maailman. Tätä työtä on tehty jo yli vuosikymmenen ajan, ja jatkamme sitä sinnikkäästi. Koulutuksen avulla viljelijät voivat parantaa tilojensa tehokkuutta, kahvin laatua ja monipuolistaa satoaan. 
Parannamme viljelijöiden satoa tarjoamalla viljelijöille kestävämpiä kahvipensaita. Teemme tiivistä yhteistyötä kahvinviljelijöiden kanssa ympäri maailmaa esimerkiksi Brasiliassa, Kolumbiassa, Norsunluurannikolla, Keniassa, Meksikossa, Filippiineillä ja Vietnamissa. Vuodesta 2010 lähtien olemme jakaneet kahvinviljelijöille 250 miljoonaa korkeasatoista ja taudeille vastustuskykyisempää kahvipensasta. Tällä työllä olemme myötävaikuttaneet lähes 125 000 hehtaarin kahviviljelmien elpymiseen maailmanlaajuisesti ja maaperän terveyden vahvistamiseen. 
Kestävien kahvilajikkeiden jatkokehittäminen on niinikään tärkeää. Tuottavuuden, kasvin sopeutumiskyvyn ja laadun lisäämiseksi tutkimus- ja jalostusohjelmamme on kehittänyt ja julkaissut 15 uutta ja korkeatuottoista Arabica- ja Robusta-kahvilajiketta Meksikossa, Kolumbiassa, Ecuadorissa, Filippiineillä ja Thaimaassa.

Naisten asema kahvinviljelyssä

Monet kahvinviljelijöistä, joiden kanssa työskentelemme, ovat naisia. Haluamme edistää edelleen naisten mahdollisuuksia saada viljelymaata, luottoa sekä koulutusta. Olemme tavoittaneet yli 15 000 naista Itä-Afrikassa viimeisten kahdeksan vuoden aikana, ja lisänneet tietoa hyvistä viljelykäytännöistä, talousosaamisesta ja johtajuudesta. Naiset oppivat parempia käytäntöjä karsimisesta ja kitkemisestä aina sadonkorjuuseen asti. Samanaikaisesti he oppivat miten parhaiten kaupallistaa satonsa. Taloudellinen riippumattomuus ei ainoastaan vahvista naisten asemaa nyt, vaan se auttaa myös näyttämään tietä tytöille ja naisille tulevaisuudessa.

Kahvinviljelyn seuraava sukupolvi 

Olemme sitoutuneet auttamaan 10 miljoonaa nuorta maailmanlaajuisesti saamaan ammatillisia mahdollisuuksia vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä sitoumusta perustimme Nescafé Youth-järjestön sekä kahvin laatuosaamisen keskuksen yhteistyössä Hondurasin paikallishallinnon kanssa.
Näillä aloitteilla voimme tarjota nuorille mahdollisuuden oppia lisää kahvintuotannosta, hyvistä viljelykäytännöistä ja kahvin laadusta. Heillä on mahdollisuus hankkia myös digitaalisia taitoja ja liiketoimintaosaamista, jotka osaltaan tukevat työllistymistä tai yrittäjyyttä. Sitoudumme kouluttamaan 25 000 nuorta Hondurasissa vuoteen 2025 mennessä ja laajennamme toisen asteen koulutusohjelmiamme Meksikossa, Kolumbiassa ja Brasiliassa.
Jatkuvalla vuorovaikutuksella nuorten kanssa haluamme rohkaista heitä luovuuteen ja innovointiin. Annamme heille työkalut, joiden avulla he voivat rakentaa vastuullisia kahvinviljelymalleja, edistää ja johtaa kestävää kahvintuotantoa ja tulla merkittäväksi osaksi seuraavan sukupolven kahviyhteisöjä.

Regenerative farming


Kahvin hintataso

Kahvin maailmanmarkkinahinnat nousivat jyrkästi vuoden 2021 aikana huippulukemiin muun muassa Brasilian ilmastonmuutoksen ja vaikeiden sääolojen vuoksi. Vuoden 2021 aikana COVID-pandemialla oli edelleen merkittävä vaikutus kahvinviljelijöihin ja työntekijöihin, sekä kahvin logistiikkaan ja kuljetuksiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset jatkuvat, ja talouden epävakauden lisääntyessä on ratkaisevan tärkeää, että jatkamme investointeja kestävän kehityksen ohjelmiimme. Meidän täytyy varmistaa, että olemme kaikilla tasoilla paremmin valmistautuneita ilmastonmuutoksen lisääntyviin vaikutuksiin ja vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi meidän tulee tukea erityisen haavoittuvassa asemassa olevia kahvinviljelijöitä.