Nestlé yhteiskunnassa

Missä vaikutamme


Nestléllä on kolme painopistealuetta, jotka sitoutuvat tiiviisti olemassaolomme tarkoitukseen. Nämä painopistealueet ovat Yksilöt ja perheet, Yhteisömme ja Ympäristömme. Olemme tehneet 42 julkista sitoumusta, joilla tuemme näitä kolmea painospistealuetta. Nestlé tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, ja kolme painopistealuettamme ovat linjassa niiden kanssa:

Autamme
50:tä miljoonaa
lasta elämään terveellisempää elämää


People
Autamme parantamaan
30 miljoonan
ihmisen toimeentuloa yhteisöissä, jotka ovat suoraan yhteydessä liiketoimintaamme.
Pyrimme siihen, ettei toiminnallamme olisi
lainkaan
ympäristö-
vaikutuksia

Kuinka työskentelemme


Nestlén liiketoiminnassa keskeistä on jaetun yhteisen arvon luominen (CSV, Creating Shared Value). Se tarkoittaa, että haluamme tuottaa liiketoiminnallamme arvoa osakkeenomistajien lisäksi myös yhteiskunnalle. Voimme menestyä myös tulevaisuudessa ainoastaan toimimalla vastuullisesti liiketoiminnassamme. Toimintamme perustana on lakien ja jopa lakejakin tiukempien, omien liiketoimintaperiaatteidemme noudattaminen. Lisäksi liiketoimintamme tukee aina kestävää kehitystä.