Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé menestynyt yritysten vastuullisuusvertailuissa

Nestlé on menestynyt erinomaisesti ulkopuolisten toimijoiden tekemissä yritysvertailuissa. Nestlé on saanut tunnustusta vastuullisuudestaan ympäristön, ravitsemuksen ja elintarviketurvallisuuden aloilla. Alta löydät esimerkkejä ulkopuolisten tahojen tekemistä arvioinneista.

 

Access to Nutrition -indeksi (ATNI)

Nestlé valittiin vuonna 2018 parhaaksi yritykseksi kansainvälisessä vertailussa, joka arvioi, kuinka yritykset edistävät hyvää ravitsemusta. Globaali indeksi seuraa suurten ruoka- ja juomayhtiöiden panostusta terveelliseen ravintoon. Nestlé on kärkisijalla vuoden 2018 Access to Nutrition Index (ATNI) -mittauksessa.

Sijoitus perustuu vahvoihin näyttöihin ravitsemussitoumuksissa kautta linjan. Tulos on seuraus Nestlén panostuksesta ravitsemukseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä pyrkimyksistä vastata ylipainon ja aliravitsemuksen maailmanlaajuisiin haasteisiin.

ATNI-indeksin mukaan Nestlén ”yleiset ravitsemuksenhallinnan järjestelmät ovat kattavat, hyvin rakennetut, läpinäkyvät, ja ne on otettu käyttöön selkeän johtamisjärjestelmän kanssa kaikkialla maailmassa.”

Nestlén hallitus on hyväksynyt yhtiölle maailmanlaajuisen ravitsemusstrategian, jonka toteutumista seurataan myös kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvillä mittareilla. Vuonna 2018 ATNI mittasi 22 kansainvälisen ruoka- ja juomatuottajan panosta maailman ravitsemushaasteiden hallinnassa seitsemällä muuttujalla: hallinto, tuotteet, saatavuus, markkinointi, tuki elämäntavoille, pakkausmerkinnät ja sitoutuminen.

 

Access to Nutrition -indeksi (ATNI)
Climate Disclosure Leadership -indeksi

Nestlé on saanut tunnustusta työstään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: Nestlé nousi jälleen vuonna 2017 CDP:n Climate A -listalle.

Parhaaseen A-listaan pääsi vain 5 prosenttia kaikista selvityksessä mukana olleista yrityksistä. Listalle nousi 112 yritystä, jotka raportoivat julkisesti toimistaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Se ylläpitää maailmanlaajuista raportointijärjestelmää, jonka avulla esimerkiksi yritykset voivat arvioida ympäristövaikutuksiaan.

Nestlé on tehnyt vuosia työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Viimeisen kymmen vuoden aikana Nestlé on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjensä määrää 39 prosenttia tuotetonnia kohden. Tavoitteena on edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 35 prosenttia tuotetonnia kohden vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 2010). 

 

Climate Disclosure Leadership -indeksi
CDP:n vesiohjelma
Nestlé sai vuonna 2015 erinomaisen luokituksen CDP:n vesiohjelman arvioinnissa osoituksena vastuullisesta vedenkäytöstä. Nestlé sai luokituksen A-. CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) -järjestö kokoaa vuosittain tiedot satojen yritysten vedenkäytöstä ja listaa yritykset näiden tietojen perusteella.
CDP:n vesiohjelma
Oxfam Behind the Brands
Vuonna 2015 Nestlé arvioitiin toiseksi parhaaksi yritykseksi Oxfamin Behind the Brands -arviossa. Oxfam-järjestö vertailee arviossaan maailman suurimpien elintarvikealan yritysten turvallisuuteen ja kestävyyteen liittyviä käytäntöjä ja sitoumuksia.
Oxfam Behind the Brands
FTSE4Good
Riippumaton FTSE Group on valinnut Nestlén ensimmäisenä korvikevalmistajana mukaan FTSE4Good-indeksiin. Se vertailee yritysten eettisyyttä ja on ainoa eettinen indeksi, joka on asettanut selkeät kriteerit äidinmaidonkorvikkeiden markkinoinnille. Indeksiin pääsevät sellaiset yritykset, jotka osoittavat toimivansa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
FTSE4Good