Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vastuullista viestintää äidinmaidonkorvikkeista

Nestlén mielestä äidinmaito on parasta ravintoa lapselle. Nestlé tukee täysin imetystä, vaikka tuotevalikoimassamme on äidinmaidonkorvikkeita. Noudatamme kaikkia äidinmaidonkorvikkeiden markkinointia koskevia sääntöjä, ja olemme saaneet puolueettomilta järjestöiltä julkista tunnustusta sääntöjen noudattamisesta ja vastuullisesta korvikeviestinnästä.

Nestlé on täysin sitoutunut WHO:n kansainvälisiin äidinmaidonkorvikkeiden markkinointia koskeviin suosituksiin (International Code of Marketing of Breast-Milk Substitute, WHO Code).

Riippumaton FTSE Group on valinnut Nestlén ensimmäisenä korvikevalmistajana mukaan FTSE4Good-indeksiin, joka on yritysten eettisyyttä vertaileva indeksi. Indeksiin pääsevät sellaiset yritykset, jotka osoittavat toimivansa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. FTSE4Good on ainoa eettinen indeksi, joka on asettanut selkeät kriteerit äidinmaidonkorvikkeiden markkinoinnille. Valintaprosessissa tutkittiin laajasti äidinmaidonkorvikkeidemme markkinointia.

 

Valvomme tarkasti markkinointisääntöjen noudattamista

 

Nestlé suhtautuu erittäin vakavasti väitteisiin WHO-koodin rikkomisesta ja tutkimme perin pohjin jokaisen meille esitetyn tapauksen. Olemme luoneet kattavan järjestelmän, jonka avulla valvomme WHO-koodin noudattamista kaikkialla, missä toimimme.

Kannustamme kuluttajia keräämään ja esittämään meille todistusaineistoa koodin vastaisesta toiminnasta. Kehotamme kuluttajia myös lähettämään tiedot paikallisille viranomaisille.

Nestlélle esitetään usein sellaisia epäilyksiä WHO-koodin rikkomuksista, joita ei valitettavasti ole mahdollista tutkia riittämättömien tai puutteellisten tietojen valossa. Toisinaan väitteet koskevat muiden yhtiöiden toimintaa ja toisinaan taas sellaisia lastenruokia, jotka on sallittu WHO-koodin puitteissa tai jotka eivät sisälly WHO-koodin piiriin, kuten yli 6kk ikäisten lasten kiinteät ruoat tai yli 12kk ikäisten maitojuomat.