Sort by
Sort by

Jaetun yhteisen arvon luominen

– juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan 

Jaetun yhteisen arvon luominen

Robert Auselius, Suomen Nestlén maajohtaja

Jaetun yhteisen arvon luominen on lähtökohtana kaikessa Nestlén liiketoiminnassa. Toimintojemme ja tuotteidemme tulee aikaansaada myönteistä muutosta yhteiskunnassa samalla, kun ne varmistavat liiketoimintamme jatkuvaa menestystä. Yhteisen arvon tuottamisessa on kyse siitä, että turvaamme pitkäaikaisen, kestävän arvonluonnin osakkeenomistajille samalla, kun kehitämme ja tarjoamme ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Yhteisen arvon tuottaminen tarkoittaa myös yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Koronapandemian aikana tuemme Suomen Punaisen Ristin toimintaa ja yhdistämme voimavarojamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) kanssa.

Yhteistyöhakuisuus ja yhdessä tekeminen ovat aina olleet osa Nestlén tapaa toimia. Yhteistä arvoa luovat yritykset osoittavat oman toimintansa kautta sen, että liiketoiminnalla voidaan aikaansaada myönteistä muutosta. Uskomme Nestléllä, että tämä lähtökohta sitoo yritykset ja yhteiskunnat yhteen ja tukee kaikkien osapuolten menestystä. Se on myös auttanut meitä määrittämään roolimme ja tehtävämme globaalien haasteiden, kuten köyhyyden ja ilmastokriisin vastaisessa työssä.

Siksi haluaisin jakaa kanssanne muutamia työmme tuloksia viime vuodelta: kaksi niistä kertoo kansainvälisistä saavutuksista, yksi liittyy työhömme Suomessa.

Ensinnäkin pakkaukset. Yhdessä muiden elintarviketeollisuusyritysten kanssa meidän tulee kehittää ratkaisuja, jotka vähentävät pakkausmääriä ja pakkausten kielteisiä ympäristövaikutuksia tuotannosta tinkimättä. Pakkausjätteet ja jätteiden vaikutukset huolestuttavat ymmärrettävästi kuluttajia. On syytä kuitenkin muistaa, että pakkaukset ovat välttämättömiä elintarvikkeiden laadun ja ruokaturvallisuuden varmistamiseksi.

Nestlé on sitoutunut pakkaustensa ympäristöjalanjäljen pienentämiseen. Sitoumuksemme mukaisesti kaikki pakkauksemme ovat joko kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi olemme yksi Ellen MacArthur Foundationin ja YK:n aloitteesta syntyneen sitoumuksen, New Plastics Economy Global Commitmentin, allekirjoittajista ja perustajajäsenistä. Sitoumuksen tavoitteena on edistää pakkausjätteiden vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja.

Pakkauksistamme 87 % oli kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä vuonna 2019, ja vähensimme pakkausmateriaalien käyttöä 100 000 tonnia vuoteen 2018 verrattuna. Noin neljäsosa eli 26 % pakkauksistamme sisälsi kierrätettyä materiaalia vuonna 2019, ja teemme töitä tämän osuuden kasvattamiseksi.
 
Toiseksi, metsäkadon vastainen työmme ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Vuoden 2019 maaliskuun loppuun mennessä 76 % maatalouden raaka-aineistamme oli todennetusti metsäkatovapaita eli niiden viljely ja tuotanto eivät vaikuttaneet metsäkadon lisääntymiseen. Uskomme, että vuoden 2020 loppuun mennessä tämä osuus on yli 90 %. Lisäksi työskentelemme hankintaketjumme pienviljelijöiden ja toimittajien kanssa päästäksemme sataan prosenttiin tai lähelle sitä seuraavien kolmen vuoden aikana.

Sitten Suomeen. Hälsans Kök, kasvispohjaisen ruokavalion edelläkävijä, toi vuonna 2019 markkinoille uusia tuotteita, kuten Incredible Burgerit ja kanafileen kaltaiset suikaleet. Nämä tuotteet täyttävät osaltaan Nestlén tavoitetta tarjota herkullisia, terveellisiä ja kestäviä kasvipohjaisia vaihtoehtoja kaikkialla. Uskomme, että vastaamalla keskivertokuluttajan tarpeisiin saavutamme kestävän, terveellisen ruokajärjestelmän nopeimmin.

Elintarviketeollisuuden merkitys korostuu koronakriisissä

Koronapandemian aikana elintarviketeollisuudella on keskeinen rooli laadukkaan ja terveellisen ravinnon tarjoamisessa kaikille, mutta erityisesti haavoittuvaisessa asemassa oleville, kuten lapsille, vanhuksille ja heille, joilla on jo jokin muu sairaus.
 
Ihmiset ovat liiketoimintamme keskiössä. Työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme terveys sekä niiden yhteisöjen hyvinvointi, joissa toimimme, on meille ensiarvoisen tärkeää.

Työntekijämme eri puolilla maailmaa ovat olleet aktiivisesti mukana paikallisissa hankkeissa, joilla pyritään tukemaan ja auttamaan kriisistä kärsiviä yhteisöjä. Olemme yhdistäneet voimavarojamme IFRC:n kanssa vastauksena järjestön hätäapupyyntöön. IFRC muun muassa tukee paikallisia terveydenhuoltojärjestelmiä siellä, missä avuntarve on suurinta.

Suomessa Nestlé tukee Suomen Punaisen Ristin työtä. SPR:n katastrofirahaston kautta tuki menee perille heille, jotka sitä tarvitsevat. Lisäksi lahjoitamme ruokatarvikkeita SPR:lle jaettavaksi edelleen avuntarvitsijoille.