Sort by
Sort by

Lisää perhevapaita - Nestléstä yhä perheystävällisempi työpaikka

parents

Nestléstä tulee entistä perheystävällisempi työpaikka uudella perhevapaapolitiikallaan, joka mahdollistaa monille vanhemmille enemmän aikaa vastasyntyneen kanssa. Kaikkissa Nestlén toimipisteissä ympäri maailman voimaan tulevan politiikan on tarkoitus parantaa työntekijöiden elämänlaatua.

Lapsen syntymä on jokaiselle perheelle omanlaisensa mullistus, mutta mahdollisuudet paneutua tähän ainutkertaiseen elämäntilanteeseen eroavat maittain hyvinkin paljon. Perhevapaakäytäntöihin vaikuttavat paikallinen lainsäädäntö, työehtosopimukset ja työnantajan oma perhevapaapolitiikka. Nestlé haluaa taata työntekijöilleen maasta riippumatta samanlaiset mahdollisuudet viettää aikaa vastasyntyneen kanssa. Uudella perhevapaapolitiikallaan (Global Parental Support Policy) Nestlé haluaa tukea osallistavaa työkulttuuria, sukupuolten välistä tasa-arvoa, sekä parantaa työntekijöidensä elämänlaatua. 

Suomen Nestléllä uuden perhevapaapolitiikan myötä työntekijöiden äitiys- ja isyysvapaiden palkalliset ajanjaksot lisääntyvät merkittävästi. Äitiysloman palkallinen ajanjakso muuttuu työehtosopimuksesta riippuen 42 päivästä tai kolmesta kuukaudesta 4,5 kuukauteen ja isyysvapaan palkallinen ajanjakso kuudesta päivästä neljään viikkoon. Edut koskevat työntekijöitä, joiden lapsi syntyy 1.1.2021 jälkeen työsuhteen kestosta riippumatta. 

”Nestléllä työntekijät ovat aina etusijalla ja arvojärjestyksemme on selvä: ensin tulee terveys, sitten perhe, ja vasta näiden jälkeen työ Nestléllä. Olemme vahvasti sitoutueet rakentamaan osallistavaa työkulttuuria, jossa tuemme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja perheiden monimuotoisuutta. Ymmärrämme, että jokainen perhe on ainutlaatuinen ja uusi, osallistava perhevapaapolitiikkamme ottaa huomioon monenlaiset perhemuodot. Haluamme ensisjaisesti parantaa työntekijöidemme elämänlaatua, tukea perhe-elämän alkua ja itse perhe-elämää ja tämä näkyy selvästi uuden perhevapaapolitiikkamme kautta. Perhe ja lasten saaminen eivät vähennä ihmisten arvoa työntekijöinä, päinvastoin: näemme, että työntekijämme eivät ole tärkeitä ainoastaan työntekijöinä, vaan ennenkaikkea työn ulkopuolella, perheiden parissa,” Suomen Nestlén HR Manager Katri Pakarinen kuvailee.


Perhevapaapolitiikka luo yhtenäisen minimin

Uusi perhevapaapolitiikka tulee käyttöön Nestlén kaikissa toimipisteissä ympäri maailman vuoden 2022 loppuun mennessä. Suomessa lainsäädäntömme sekä Kela jo tukevat hyvin perheellisiä työntekijöitä, mutta uusi perhevapaapolitiikka on merkittävä parannus nestléläisten etuuksiin myös Suomessa. Vielä isompi sen vaikutus on kuitenkin monessa muussa maassa työskenteleville lapsen saaville nestléläisille. 

Etelä-Afrikassa äitiysvapaa kestää 4kk ja isyysvapaa 10 työpäivää, eikä niistä automaattisesti makseta korvausta. Äitiysvapaan aikana voi saada tiettyjä rahallisia etuuksia, mutta nämä eivät koske kaikkia työntekijöitä. 

Yhdysvalloissa puolestaan äitiysvapaa on yhdistelmä liittovaltion ja osavaltion lakeja yhdistettynä työnantajan omaan perhevapaapolitiikkaan. Vanhempainvapaa ja siitä maksettava korvaus voi vaihdella nollasta äitiys- ja isyysvapaapäivästä ja dollarista useisiin viikkoihin tai kuukausiin ja täyteen palkkaan vapaan ajalta. 

Nestlé hakee aina työntekijöidensä kannalta parasta ratkaisua, joten mikäli paikallisessa toimipisteessä noudatettavien työehtosopimusten tai lainsäädännön ehdot ovat työntekijän kannalta paremmat kuin uudessa globaalissa politiikassa mainitut ehdot, ovat työntekijän kannalta paremmat edut voimassa.