Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hyvä elämä

5 tapaa, joilla aamukahvisi tekee hyvää
Hyvä elämä
Lukuaika:
3
Minute(S)
Jos juot muutaman niistä yli kahdesta miljardista kupista, jotka maailmassa juodaan kahvia päivittäin, saatat ehkä miettiä, mistä kahvi tulee. Keitä ovat viljelijät, jotka sitä kasvattavat? Mikä vaikutus sillä on maailmaan?

On paljon asioita, joita me kaikki voimme tehdä vähentääksemme kahvin vaikutusta ympäristöön. Uudelleen käytettävän kupin ja kierrätettävän pakkauksen käyttäminen sekä vain kulloinkin tarvittavan vesimäärän keittäminen auttavat kaikki omalla pienellä tavallaan.

Entä yritykset, jotka tekevät kahvisi? Maailman suurimpana kahviyrityksenä Nestlé ostaa enemmän kahvipapuja kuin kukaan muu. Tämä tarkoittaa, että Nestléllä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin myönteisesti.

Alta löydät 5 tapaa, jolla aamukahvisi edistää hyvää:

 

1. Työt

 

Kahvin tuotanto työllistää miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Sadolla tuetaan toimeentuloa, maksetaan koulumaksuja ja ruokitaan perheitä monilla alueilla, joilla on tähän suurin tarve.

Emme voi kuitenkaan pitää kahviteollisuuden tulevaisuutta itsestäänselvyytenä. Ilmastonmuutos, satoa verottavat taudit, huonot viljelytekniikat ja ihmisten massoittainen kaupunkiin muutto uhkaavat tuotannon tulevaisuutta.

Tulevaisuuden työpaikkojen varmistamisessa ei ole kyse pelkästään suurempien satomäärien tavoittelusta lyhyellä aikavälillä. Haluamme tehdä kahvinviljelystä työn, josta viljelijät voivat olla ylpeitä ja jota seuraava sukupolvi haluaa jatkaa.

Kyse on yli 10 000 kahvinviljelijän kouluttamisesta vuodessa vastuullisen kahvinviljelyn menetelmiin, jotta he yltäisivät suurempiin satomääriin ja tuloihin. Tarkoituksemme on auttaa ja sitoutua pitkällä aikavälillä.

 

2. Tasa-arvoiset oikeudet

 

Kahvinviljely nähdään monin paikoin miesten työnä, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Esimerkiksi Keniassa on naisia kahvinviljelijöinä, mutta heille ei aina anneta mahdollisuutta toimia johtajina alalla. Sen vuoksi luotiin Nestlén sukupuoli- ja nuorisokoulutusohjelma.

Projekti kouluttaa kahvinviljelyosuuskuntien naisia ”promoottoriviljelijöiksi”. Heille opetetaan kaikki kahvintuotannosta johtamiseen ja terveysvalistukseen. He jakavat sitten tietonsa ja taitonsa yhteisöjensä kanssa kouluttaakseen vertaisiaan.

Tulokset ovat osoittaneet, että kahvinviljelyyn on tulossa mukaan merkittävä määrä naisia. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana koulutus paransi naispromoottoreiden kahvisatoja keskimäärin 83 prosenttia.

 

3. Köyhyyden vähentäminen

 

Kahvinviljelijät ovat hyvin riippuvaisia raakatuotteen hinnasta maailmanmarkkinoilla. Hinnanvaihtelut voivat vaikeuttaa heidän sijoituksiaan seuraavan vuoden satoon. Aiemmin jyrkät laskut kahvin hinnassa ovat jättäneet monet pienviljelijät syrjään liiketoiminnasta.

Auttamalla kahvinviljelijöitä parantamaan tehokkuutta, vähentämään kustannuksiaan ja parantamaan satonsa laatua, hintavaihtelut vaikuttavat heihin vähemmän.

Esimerkiksi Filippiineillä Nescafélla on maaperän ja veden suojeluohjelma, joka on osoittanut hyötynsä erityisesti vuoden kuivina kuukausina.

Ohjelmassa kahvinviljelijöitä kannustetaan viljelemään toissijaisesti Jatropha Curcas kasvia, jota paikalliset kutsuvat tuba-tubaksi. Jatropa Curcas on hyvä glyseriinin ja biopolttoaineen lähde. Kasvin viljely voi tarjota lisätuloja viljelijöille ja ehkäisee samalla maaperän eroosiota.

Mikrorahoitusohjelmien tarjoaminen viljelijöille auttaa heitä suunnittelemaan tulevaisuutta eteenpäin. Se tarkoittaa, että ei tarvitse odottaa ”hyvää” vuotta tulevaisuuteen investoimista varten.

Kahvinviljelyalueiden koulutukseen, julkiseen terveydenhuoltoon ja vesihuoltoon liittyvät projektit auttavat myös vähentämään köyhyyttä.

 

4. Ympäristö

 

Viime vuosikymmeninä huoli kahvintuotannon vaikutuksista kehittyvien maiden ympäristöön ja talouteen on lisääntynyt, mikä puolestaan on johtanut vastuullisen kahvin osuuden kasvuun.

Kestävyys – eli ympäristön tai järjestelmän kyky säilyttää monimuotoisuutensa ja tuottavuutensa pitkän aikaa – on monien tekijöiden summa.

Nescafé edistää kestävää maanviljelyä kouluttamalla viljelijöitä säästämään vettä sekä puhdistamaan ja kierrättämään jauhatusprosessissa käytettävää vettä.

Rainforest Alliance on maailmanlaajuinen järjestö, joka pyrkii säilyttämään biologisen monimuotoisuuden ja varmistamaan kestävät elinolot. Sustainable Agriculture Network on ryhmä järjestöjä, jotka kannustavat maaseudun kehittämiseen ja biologiseen monimuotoisuuteen.

Nescafé Plan -ohjelman alla kokeneet maatalousasiantuntijat molemmista ryhmistä ovat työskennelleet Nescafén kanssa yhdistääkseen nykyaikaiset tieteelliset menetelmät maanviljelijöiden perinteisen viisauden kanssa. Tämä auttaa maanviljelijöitä suojelemaan luonnonvaroja, suojelemaan ekosysteemejä sekä parantamaan satojensa laatua ja monipuolistamaan niitä. Siksi kehitettiin Nescafé Plan. Se sijoittaa yli 230 miljoonaa euroa maailmanlaajuisesti kahviprojekteihin vuosina 2010–2020 ja auttaa näin tukemaan kahvinviljelyn pitkäaikaista kestävyyttä.

 

5. Tulevat sadot

 

Kun kahvipuut vanhenevat, niiden tuottamien papujen määrä laskee ja ne ovat alttiimpia taudeille.

Esimerkiksi Kolumbiassa kahvitiloilla on viime vuosina ollut lehtiruoste-nimistä tautia, mikä on vaikuttanut vakavasti kahvipuiden laatuun ja tuottavuuteen.

Siksi Nescafé työskentelee Kolumbiassa Colombian Coffee Growers Federation järjestön kanssa parantaakseen kahvinviljelijöiden puukantaa. Nestlé on toimittanut 28 miljoonaa uutta hyvätuottoista, lehtiruosteen kestävää puuta kolumbialaisille viljelijöille. Ne annetaan ilmaiseksi ja ilman velvoitteita myydä kahvia takaisin Nescafélle.

Nämä puut, jotka on kasvatettu siemenestä paikallisissa taimitarhoissa, ovat tuottoisampia, mikä parantaa viljelijöiden tuloja ja auttaa varmistamaan laadukkaat sadot. Yleisesti ottaen yli 4 400 hehtaaria kahviviljelmiä on uudistettu lehtiruosteen kestävillä puilla.

Kahvissa on paljon pidettävää ja kahvintuotanto voi saada paljon hyvää aikaan. Kun nautit aamukahviasi, voit kaikkien näiden syiden ansiosta olla varma, että sinä et ole ainoa, joka hyötyy siitä.