Sort by
Sort by

Muovin tulevaisuus

Muovin tulevaisuus
Kuinka monta pakkausta kierrätät vuosittain? Harva tietää vastausta, vaikka tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä tulevaisuutemme kannalta.

Koko maapallon tulevaisuus riippuu siitä, miten hyvin opimme vähentämään, käyttämään uudelleen ja kierrättämään jätettä. Meidän on lakattava kippaamasta jätettä kaatopaikalle ja huolehdittava siitä, että jo lähitulevaisuudessa kaikki pakkauksemme ovat uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä.

 

Muovijäte on yksi tämän hetken suurimpia kestävyysongelmia Mark Schneider, Nestlé CEO

 

Yllä olevat ajatukset ovat Nestlén toimitusjohtajan Mark Schneiderin puheesta, jossa hän kertoi yrityksen uusista ympäristösitoumuksista. Nestlé on sitoutunut vähentämään pakkaustensa ympäristövaikutuksia. Yrityksen tavoitteena on tuottaa entistä vähemmän muovipakkausjätettä kaikkialla maailmassa.

 

Tavoitteenamme on, että kaikki pakkauksemme ovat kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä vuoteen 2025 mennessä.

 

Maailman vesistöihin päätyy vuosittain lähes 13 miljoonaa tonnia muovia. Muovi on tarpeellinen materiaali ruokien säilytyksessä. Meillä on kuitenkin paljon työtä tehtävänä, jotta voimme varmistaa, että muovia käytetään entistä vähemmän, että kaikki käyttämämme muovi on kierrätettävää ja että kierrätys onnistuu ympäri maailman.

Tulevaisuuden pakkaukset

Xavier Caro työskentelee uusien pakkausmateriaalien parissa Nestlén tuoteteknologian keskuksessa Saksassa. Hän haluaa tehdä osuutensa paremman tulevaisuuden puolesta ja on tämän vuoksi omistautunut kehittämään entistä ympäristöystävällisempiä pakkauksia.

Caron ensimmäinen kysymys kuuluu: onko pakkaus ylipäätään välttämätön tuotteelle? Jos on, hän alkaa tarkastella pakkauksen uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia.

Kaikkea pakkausmateriaalia ei voi karsia pois. Ruuan suojaaminen vaurioilta, bakteereilta ja tuholaisilta kuljetuksen aikana on ensisijaisen tärkeää. Lisäksi pakkauksessa voidaan kertoa tärkeää tietoa ruuan raaka-aineista ja ravintoarvoista.

Teknologisen kehityksen ja uusien innovaatioiden ansiosta saataville tulee koko ajan enemmän ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja. Kun uusi pakkausprototyyppi on tehty, sen käytännöllisyys ja helppokäyttöisyyttä testataan. Kaikkein keskeisin tekijä on kuitenkin ympäristöystävällisyys: jos uusi pakkaus ei ole entistä ympäristöystävällisempi, Nestlé ei ota sitä käyttöön, vaan Caro palaa suunnittelupöytänsä ääreen parantelemaan prototyyppiä.

Muoviteollisuuden muuttaminen

Uusien täysin kierrätettävien pakkausratkaisujen kehittäminen täysin kierrätettävien on vain yksi Caron haasteista. ”Ei riitä, että pakkaus on kierrätettävä. Se täytyy myös kierrättää.”

Euroopassa prosessi on melko suoraviivainen, koska yritykset voivat hyödyntää vakiintuneita kierrätysjärjestelmiä. Vähemmän kehittyneissä maissa kierrätysmahdollisuudet täytyy varmistaa ja rakentaa paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yksittäiset pakkaukset muodostavat suuren osan ympäristöön päätyvästä muovijätteestä. Nestlé on mukana New Plastics Economy -aloitteessa, joka pyrkii vähentämään merten roskaamista kehittyvissä maissa, kuten Indonesiassa ja Filippiineillä.

Aloitetta johtaa Ellen MacArthurin säätiö, jonka tavoitteena on soveltaa kiertotalouden periaatteita muovin käyttöön uudella tavalla. Aloite tuo yhteen tärkeitä sidosryhmiä, jotka pohtivat muovin tulevaisuutta. Heidän työnsä alkaa pakkausmateriaaleista.

Xavier Caron kaltaiset ihmiset ympäri maailmaa vastaavat tähän haasteeseen. He tekevät parhaansa varmistaakseen, että ruoka on pakattu turvallisesti ja kuluttajaystävällisesti – eikä muovi vahingoita luontoa eikä eläimiä.

Nestlélle tämä on tärkeä tavoite. Yritys on sitoutunut käyttämään vuoteen 2025 mennessä pelkästään kierrätettävää ja uudelleen käytettävää pakkausmateriaalia.