Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Yhteiskuntavastuu Nestléllä

Color Box Html

Nestlén liiketoiminnassa keskeistä on jaetun yhteisen arvon luominen (CSV, Creating Shared Value). Se tarkoittaa, että haluamme tuottaa liiketoiminnallamme arvoa osakkeenomistajien lisäksi myös yhteiskunnalle.
yhtei
Vain vastuullinen liiketoiminta voi taata menestyksen +

Voimme menestyä myös tulevaisuudessa ainoastaan toimimalla vastuullisesti liiketoiminnassamme. Toimintamme perustana on lakien ja jopa lakejakin tiukempien, omien liiketoimintaperiaatteidemme noudattaminen. Lisäksi liiketoimintamme tukee aina kestävää kehitystä.

Color Box Html

Jaetun yhteisen arvon luominen on enemmän kuin vastuullista toimintaa ja periaatteiden noudattamista.
Color Box Html

Haluamme tukea yhteiskuntaa kehittymään näillä alueilla: ravitsemus, vesi ja maaseudun kehitys.

human-rights-big.png 

IHMISOIKEUDET Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Emme hyväksy tuotantoketjussamme minkäänlaisia ihmisoikeusloukkauksia. Nestlén liiketoimintaperiaatteet ovat yhdenmukaisia YK:n määrittelemien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden kanssa, ja kaikki Nestlén 335 000 työntekijää ympäri maailman ovat sitoutuneet noudattamaan näitä käytäntöjä.
Haluamme tehdä tuotteistamme terveellisiä
Haluamme tehdä tuotteistamme terveellisiä +
Ravitsemuksen alalla olemme esimerkiksi sitoutuneet tekemään tuotteistamme terveellisempiä. Vähennämme tuotteista jatkuvasti suolaa, kovaa rasvaa ja sokeria sekä kannustamme käyttämään täysjyväviljaa ja kasviksia. Köyhemmissä maissa pyrimme ehkäisemään aliravitsemusta ja puutostiloja lisäämällä tuotteisiin vitamiineja ja kivennäisaineita.
Image link text with black bar
Raaka-aineet hankitaan vastuullisesti +
Olemme luoneet vastuullisen hankinnan ohjeistuksen, jota noudatamme kaikkien eniten käyttämiemme raaka-aineiden hankinnassa. Ohjeistuksen mukaisesti teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, kartoitamme tuotantoketjun toiminnan vaiheita sekä tarkastamme tavarantoimittajien ja viljelijöiden käytäntöjä.

   

Image link text with black bar
Suojelemme ympäristöä +
Suojelemme ympäristöä esimerkiksi minimoimalla tuottamamme jätteen määrän. Pyrimme vähentämään jätteentuotannon nollatasolle, mikä tarkoittaa, ettei jätettä mene lainkaan kaatopaikoille. Olemme myös sitoutuneet varmistamaan, että tuotantoketjumme ei aiheuta sademetsien tuhoutumista ja teemme jatkuvasti töitä ympäristöystävällisempien tuotantotapojen kehittämiseksi.
Image link text with black bar
Vesivarojen riittävyys on haaste, jota haluamme ratkaista +
Olemme sitoutuneet ratkaisemaan vesivarojen riittävyyteen liittyviä haasteita. Vähennämme vedenkäyttöä jatkuvasti kaikissa toiminnoissamme, ja teemme uusia innovaatioita veden säästämiseksi.